Nachrichten

Diese Seite liegt in den folgenden Sprachen vor:  EN FR NL DE
De Taalkundige / Le Linguiste 2020-3-4

De Taalkundige / Le Linguiste 2020-3-4

Informationszeitschrift für Mitglieder und Abonnenten mit Hintergrundartikeln über die Übersetzerwelt, Nachrichten aus dem Ausland, Praktischen Informationen über neue Wörterbücher und Übersetzungssoftware, Informatik, das Internet usw. Außerdem wird darin über das Verbandsleben berichtet.

Inhaltsverzeichnis

 • Année à oublier ? Pas forcément…
  Een jaar om te vergeten? Niet noodzakelijk…
 • Affaire CBTI c. Acolad : la paix des braves
  BKVT versus Acolad: een gentleman's agreement
 • La CBTI crée une Commission sectorielle TIJ
  De BKVT richt een Sectorcommissie BVT op
 • Covid-19 et traducteurs/interprètes indépendants : rappel des liens utiles
  Covid-19 en steun voor vertalers/tolken: overzicht van nuttige links
 • La CBTI et l’AIIC Belgique interpellent le ministre Clarinval
  BKVT en AIIC België roepen minister Clarinval op tot actie
 • Annulation du Congrès mondial « La traduction en francophonie »
  Annulering van het congres "La traduction en francophonie"
 • JMT 2020 : Saint-Jérôme contaminé au coronavirus ?
  Wereldvertaaldag 2020: Heeft Sint-Hiëronymus corona?
 • Hanne Anseeuw en Pascal De Cubber: verschillende generaties, identieke angsten, gedeelde hoop
  Hanne Anseeuw et Pascal De Cubber : générations distinctes, angoisses identiques, espoir partagé
 • Steunmaatregelen voor vertalers en tolken
  Mesures d’aide pour traducteurs et interprètes
 • Els Govaerts: “Informatie doorgeven is voor mij ook een tweede natuur”
  Els Govaerts : « Transmettre des informations est une seconde nature pour moi »
 • Het Nederlands van beginnend vertalers: wat vinden de Belgen?
  Le néerlandais des traducteurs débutants : l'avis des Belges
 • Tweetalig onderwijs in China: een illusie
  L’enseignement bilingue en Chine : une illusion
 • Appel à contributions - Oproep tot bijdragen <!-- LINKS -->