Nachrichten

Diese Seite liegt in den folgenden Sprachen vor:  EN FR NL DE
De Taalkundige / Le Linguiste 2021-3

De Taalkundige / Le Linguiste 2021-3

Informationszeitschrift für Mitglieder und Abonnenten mit Hintergrundartikeln über die Übersetzerwelt, Nachrichten aus dem Ausland, Praktischen Informationen über neue Wörterbücher und Übersetzungssoftware, Informatik, das Internet usw. Außerdem wird darin über das Verbandsleben berichtet.

Inhaltsverzeichnis

 • De Kamer bleef de afgelopen tijd niet stilstaan
  Pas de répit pour la Chambre
 • De nieuwe versie van de Gids voor vertalers en tolken staat online
  La nouvelle version du Guide du traducteur-interprète est en ligne
 • Het Charter van goede en collegiale praktijken voor tolken
  La Charte de bonnes pratiques et de collégialité pour interprètes est disponible
 • Création de la Commission sectorielle Traducteurs
  Oprichting Sectorcommissie Vertalers
 • Bestuursvergaderingen van oktober, september en juni 2021
  Réunions du CA d’octobre, septembre et juin 2021
 • JMT 2021 : Quand la Saint-Jérôme s’invite à Gand
  WDV 2021: Met Sint-Hiëronymus naar Gent
 • Voici le classement du « Prix du Meilleur Mémoire de Master » 2021
  Rangschikking Prijs Beste Masterproef” 2021
 • TIJ : La longue marche vers la terre promise (Acte 3)
  BVT: De lange mars naar het beloofde land (Deel 3)
 • Doris Grollmann : « Avec les TIJ, nous sommes partis de ZÉRO… »
  Doris Grollmann: “Voor de beëdigd vertaler-tolk zijn we met NIETS begonnen”
 • Appel à contributions - Oproep tot bijdragen