Nachrichten

Diese Seite liegt in den folgenden Sprachen vor:  EN FR NL DE
De Taalkundige / Le Linguiste 2022-3

De Taalkundige / Le Linguiste 2022-3

Informationszeitschrift für Mitglieder und Abonnenten mit Hintergrundartikeln über die Übersetzerwelt, Nachrichten aus dem Ausland, Praktischen Informationen über neue Wörterbücher und Übersetzungssoftware, Informatik, das Internet usw. Außerdem wird darin über das Verbandsleben berichtet.

Inhaltsverzeichnis

 • Tijd om te werken aan de uitstraling en aantrekkingskracht van onze vereniging
  Rayonnement et attractivité de notre Chambre : il est temps
 • Wereldcongres van de FIT: België en de BKVT goed vertegenwoordigd
  Congrès mondial de la FIT : la Belgique et la CBTI bien représentées
 • OnBoard Juni / Juin 2022
 • OnBoard Augustus / Août 2022
 • You’re a Badass Translator, aren't you?
 • An exploratory study of professional post-edits by English-Dutch DGT translators
  Étude exploratoire de textes postédités par des traducteurs professionnels anglais-néerlandais de la DGT
 • Tolken in tijden van corona: een verkennend onderzoek naar de wijzigende werkomstandigheden
  Être interprète en période de crise sanitaire : étude exploratoire de la mutation des conditions de travail
 • Welke richting gaat de Vlaamse vertaler uit?
  Dans quel sens travaille le traducteur flamand ?
 • Saint-Jérôme 2022 : CBTI et VUB pour un langage inclusif
  Sint-Hiëronymus 2022: BKVT en VUB voor inclusief taalgebruik
 • Appel à contributions - Oproep tot bijdragen