Events

This page is available in the following languages:  FR NL
[NL] Deontologie: theorie en praktijk voor een professionele handelwijze

[NL] Deontologie: theorie en praktijk voor een professionele handelwijze

Alles wat u moet weten over de deontologie die van toepassing is op beëdigd vertalers en tolken bij de uitoefening van hun beroep, meer bepaald in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de deontologische code van de beëdigd vertaler, tolken en vertalers-tolken.

De vorming gaat dieper in op de theorie en de praktijk van de deontologie aan de hand van verschillende codes, onder meer die van de BKVT.

Alle deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest dat door de FOD Justitie erkend is als verplichte permanente vorming.

Sprekers

Rita Roggen (NL) en Ludovic Pierard (FR)

Plaats

KU Leuven Campus Brussel, Odisee Hogeschool
Warmoesberg 43
1000 Bruxelles
Kruispunt met de Stormstraat
6e verdieping

Ontvangst met koffie/thee en koffiekoekjes vanaf 8.30 uur

Prijs voor de opleiding

€ 50 (leden BKVT) of € 75 (niet-leden)

Deze opleiding is onderdeel van de cyclus van drie opleidingen over het beroep van BVT en wordt door de FOD Justitie erkend als permanente vorming voor wie wil ingeschreven blijven in het Nationaal Register:

  • 18 februari 2023: facturatie en taxatie in de praktijk
  • 11 maart 2023: wetteksten die de grondslag van het beroep van BVT vormen
  • 29 april 2023: deontologie

Speciale prijs voor de 3 opleidingen van de cyclus: € 120 (leden BKVT), € 180 (niet-leden)

De opleidingen vinden enkel plaats als er voldoende inschrijvingen zijn.

Contactpersonen

Rita Roggen en Francis Auquier, jur@cbti-bkvt.org

Inschrijvingen

Valérie Yernault, secretariat@cbti-bkvt.org