Activiteiten

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL
De BKVT klinkt op het nieuwe jaar!

De BKVT klinkt op het nieuwe jaar!

De voorzitter, de leden van de raad van bestuur en de leden van de jury van de Prijs voor de Beste Masterproef van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken nodigen u uit op het nieuwjaarsdiner van de BKVT, op vrijdag 26 januari 2018. Dit diner wordt voorafgegaan door de uitreiking van de Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken 2018.

Zoals u weet werkt de BKVT al sinds jaren met de universiteiten samen om zo de instroom van de pas afgestudeerde vertalers en tolken op de arbeidsmarkt te bevorderen. Dit jaar besliste de BKVT dat het tijd was om een oude traditie opnieuw tot leven te wekken: de toekenning van een Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken.

Zo wil de BKVT de academische wereld en de beroepspraktijk dichter bij elkaar brengen en bijdragen tot een betere overgang tussen beide. Dat doet ze door drie pas afgestudeerden voor het voetlicht te brengen en beroepsbeoefenaars aan te moedigen interesse te tonen voor toegepast onderzoek.

Wij verwachten u op vrijdag 26 januari 2018 om 16u in het Renaissance Brussels Hotel, waar de drie finalisten worden voorgesteld. De naam van de winnaar wordt bij die gelegenheid bekendgemaakt, in aanwezigheid van alle universiteiten. De plechtigheid wordt gevolgd door een cocktail en een diner.

Wij hopen van harte dat wij het nieuwe jaar in uw aanwezigheid kunnen vieren!

Programma

Eerste deel: presentatie van de drie beste masterproeven*

16.00 u

  • Verwelkoming door Guillaume Deneufbourg, voorzitter van de BKVT
  • Verwelkoming door Pascale Pilawski, juryvoorzitter

16.30 u Presentatie van de 1ste masterproef en vragen

17.00 u Presentatie van de 2de masterproef en vragen

17.30 u Presentatie van de 3de masterproef en vragen

18.00 u Overhandiging van de prijzen door:

  • Pascale Pilawski (juryvoorzitter)
  • Patrick Rondou (secretaris-generaal BKVT)
  • Camille Collard (verantwoordelijke externe relaties)

* De jury behoudt het recht geen prijs toe te kennen of er geen drie toe te kennen.

Deel twee: feestelijkheden

18.30 u Cocktail

19.30 u Maaltijd (3 gangen)

Datum en adres

Vrijdag 26 januari 2018 om 16 u

Renaissance Brussels Hotel
Parnassusstraat 19
1050 Brussel

Parking

Parking van het Renaissance Hotel

Er is ter plaatse privéparking beschikbaar voor 25 EUR per dag (reserveren is niet mogelijk, betalen per uur is niet mogelijk).

Parking toegankelijk voor personen met verminderde mobiliteit.

U kunt uw auto ook parkeren in de omliggende straten. Vergeet in dat geval niet een parkeerticket te nemen.

Inschrijvingen

U kunt inschrijven met de antwoordstrook hierna of door een e-mail te sturen naar het secretariaat (secretariat@cbti-bkvt.org). Gelieve de activiteiten aan te geven waaraan u wilt deelnemen, en het aantal personen dat u zal vergezellen.

Gelieve u in te schrijven en de betaling te doen ten laatste tegen vrijdag 19 januari 2018.

Deelname in de kosten

Alleen presentaties en cocktail

  • Leden en gelijkgestelden: 15 €
  • Niet-leden: 25 €

Presentaties, cocktail en maaltijd

  • Leden en gelijkgestelden: 60 €
  • Niet-leden: 85 €

*Gelijkgestelden: partners, docenten, leden van verenigingen aangesloten bij FIT

Betaling

Door overschrijving op de rekening van de BKVT:

IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB

Mededeling: vermeld de activiteiten waaraan u wilt deelnemen + het aantal personen + uw naam

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (CBTI-BKVT)

Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 513 09 15
secretariat@cbti-bkvt.org
www.cbti-bkvt.org