Activiteiten

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL
De BKVT klinkt op het nieuwe jaar!

De BKVT klinkt op het nieuwe jaar!

De voorzitter, de leden van de raad van bestuur en de leden van de jury van de Prijs voor de Beste Masterproef van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken nodigen u uit op het nieuwjaarsdiner van de BKVT, op vrijdag 31 januari 2020. Dit diner wordt voorafgegaan door de uitreiking van de Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken 2020.

Zoals u weet werkt de BKVT al sinds jaren met de universiteiten samen om zo de instroom van de pas afgestudeerde vertalers en tolken op de arbeidsmarkt te bevorderen. Verleden jaar besliste de BKVT dat het tijd was om een oude traditie opnieuw tot leven te wekken: de toekenning van een Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken.

Zo wil de BKVT de academische wereld en de beroepspraktijk dichter bij elkaar brengen en bijdragen tot een betere overgang tussen beide. Dat doet ze door drie pas afgestudeerden voor het voetlicht te brengen en beroepsbeoefenaars aan te moedigen interesse te tonen voor toegepast onderzoek.

De drie gekozen finalisten zijn (in alfabetische volgorde auteur):

Auteur Titel Universiteit
De Sutter Noa „Es scheint mir einfach viel effizienter, mit Ferndolmetschern zu arbeiten“
Eine Analyse von Interviews mit Hausärzten in Bezug auf Video- und Telefondolmetschen
Gent
Mertens Lien Verschillen tussen ondertiteling in Vlaanderen en Nederland. Casestudy: gevoel voor tumor VUB
Roels Vicky Tolken en Vertalen: een persoon, twee beroepen. Een onderzoek naar de ervaringen van sociaal vertalers en tolken KUL, c. Brussel


Wij verwachten u op vrijdag 31 januari 2020 om 16u in het Leopold Hotel, waar de drie finalisten worden voorgesteld. De naam van de winnaar wordt bij die gelegenheid bekendgemaakt, in aanwezigheid van alle universiteiten. De plechtigheid wordt gevolgd door een cocktail en een diner.

Wij hopen van harte dat wij het nieuwe jaar in uw aanwezigheid kunnen vieren!

Programma

Eerste deel: presentatie van de drie beste masterproeven

16.00 u

  • Verwelkoming door Guillaume Deneufbourg, voorzitter van de BKVT
  • Verwelkoming door Pascale Pilawski, juryvoorzitter

16.30 u Presentatie van de 1ste masterproef en vragen

17.00 u Presentatie van de 2de masterproef en vragen

17.30 u Presentatie van de 3de masterproef en vragen

18.00 u Overhandiging van de prijzen door:

  • Pascale Pilawski (juryvoorzitter)
  • Patrick Rondou (secretaris-generaal BKVT)
  • Camille Collard (verantwoordelijke externe relaties)

Deel twee: feestelijkheden

18.30 u Cocktail

19.30 u Walking dinner

Datum en adres

Vrijdag 31 januari 2020 om 16 u

Leopold Hotel Brussels EU
Luxemburgstraat 35
1050 Brussel

Inschrijvingen

U kunt inschrijven met de antwoordstrook of door een e-mail te sturen naar het secretariaat (secretariat@cbti-bkvt.org). Gelieve de activiteiten aan te geven waaraan u wilt deelnemen, en het aantal personen dat u zal vergezellen.

Gelieve u in te schrijven en de betaling te doen ten laatste tegen vrijdag 24 januari 2020.

Deelname in de kosten

Alleen presentaties en cocktail

  • Leden en gelijkgestelden: 15 €
  • Niet-leden: 25 €

Presentaties, cocktail en maaltijd

  • Leden en gelijkgestelden: 60 €
  • Niet-leden: 85 €

*Gelijkgestelden: partners, docenten, leden van verenigingen aangesloten bij FIT

Betaling

Door overschrijving op de rekening van de BKVT:

IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB

Mededeling: vermeld de activiteiten waaraan u wilt deelnemen + het aantal personen + uw naam

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (CBTI-BKVT)

Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 513 09 15
secretariat@cbti-bkvt.org
www.cbti-bkvt.org