Activiteiten

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL
De BKVT klinkt op het nieuwe jaar!

De BKVT klinkt op het nieuwe jaar!

De voorzitter, de leden van de raad van bestuur en de leden van de jury van de Prijs voor de Beste Masterproef van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken nodigen u graag uit op het nieuwjaarsdiner van de BKVT, op vrijdag 21 januari 2022. Dit diner wordt voorafgegaan door de uitreiking van de Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken, editie 2020-2021.

De BKVT begrijpt dat dit evenement onder de huidige coronamaatregelen niet fysiek kan plaatsvinden, maar hoopt op een versoepeling tegen eind januari. Hoe dan ook krijgt u ten laatste op 10 januari uitsluitsel over de vorm waarin deze bijeenkomst wordt georganiseerd.

Zoals u weet werkt de CBTI-BKVT al jarenlang samen met de universiteiten om de instroom van pas afgestudeerde vertalers en tolken op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Enkele jaren geleden besliste de BKVT om een oude traditie opnieuw tot leven te wekken: de toekenning van een Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken.

Zo wil de BKVT de academische wereld en de beroepspraktijk dichter bij elkaar brengen en bijdragen tot een betere overgang tussen beide. Dat doet ze door drie pas afgestudeerden voor het voetlicht te brengen en beroepsbeoefenaars aan te moedigen interesse te tonen voor toegepast onderzoek.

Wij verwachten u dus in principe op vrijdag 21 januari 2022 om 16 u in het Leopold Hotel in Brussel voor een presentatie van de drie geselecteerde masterproeven en de prijsuitreiking. De plechtigheid wordt gevolgd door een cocktail en een diner.

Wij hopen van harte dat wij het nieuwe jaar in uw aanwezigheid kunnen vieren!

Programma

Eerste deel: presentatie van de drie beste masterproeven

16.00 u

  • Verwelkoming door Sébastien Devogele, voorzitter van de BKVT
  • Verwelkoming door Pascale Pilawski, juryvoorzitter

16.30 u Presentatie van de 1ste masterproef en vragen

17.00 u Presentatie van de 2de masterproef en vragen

17.30 u Presentatie van de 3de masterproef en vragen

18.00 u Overhandiging van de prijzen door:

  • Pascale Pilawski (juryvoorzitter)
  • Patrick Rondou (secretaris-generaal BKVT)
  • Camille Collard (verantwoordelijke externe relaties)

Deel twee: feestelijkheden

18.30 u Cocktail

19.30 u Diner (3 gangen)

Covid-maatregelen: Covid Safe Ticket en mondmasker verplicht

Datum en adres

Vrijdag 21 januari 2022 om 16 u

Leopold Hotel
Luxemburgstraat 35
1050 Brussel
http://www.hotel-leopold.be

Parking

U kunt uw auto parkeren in de omliggende straten. Vergeet in dat geval niet een parkeerticket te nemen.

Inschrijvingen

U kunt inschrijven met de antwoordstrook of door een e-mail te sturen naar het secretariaat (secretariat@cbti-bkvt.org). Gelieve de activiteiten aan te geven waaraan u wilt deelnemen, en het aantal personen dat u zal vergezellen.

Gelieve u in te schrijven en de betaling te doen ten laatste tegen maandag 17 januari 2022.

Deelname in de kosten

Alleen presentaties en cocktail

  • Leden en gelijkgestelden: 20 €
  • Niet-leden: 30 €

Presentaties, cocktail en maaltijd

  • Leden en gelijkgestelden: 70 €
  • Niet-leden: 90 €

*Gelijkgestelden: partners, docenten, leden van verenigingen aangesloten bij FIT

Betaling

Door overschrijving op de rekening van de BKVT:

IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB

Mededeling: vermeld de activiteiten waaraan u wilt deelnemen + het aantal personen + uw naam

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (CBTI-BKVT)

Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 513 09 15
secretariat@cbti-bkvt.org
www.cbti-bkvt.org