Activiteiten

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL
Algemene vergadering van de BKVT

Algemene vergadering van de BKVT

De jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering van de BKVT-CBTI, waarop alle leden worden uitgenodigd, vindt plaats:

op zaterdag 21 maart 2015 van 9.30 u. tot 16.00 u.
in het LEOPOLD HOTEL BRUSSELS EU
Luxemburgstraat 35, 1050 Brussel

Definitieve agenda

 1. Toespraak van de voorzitter en ondertekening van de erecode door de nieuwe leden (toegelaten sinds de Algemene Vergadering van 15 maart 2014).
 2. Aanstelling van 3 stemopnemers.
 3. Herhaling van de belangrijke punten uit het jaarverslag, vragen en antwoorden.
 4. Financieel verslag van de penningmeester, verslag van de kascommissarissen over het boekjaar 2014, goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en decharge van de penningmeester en de Raad van Bestuur.
 5. Ontwerpbegroting voor het boekjaar 2015.
 6. Voorstelling van de kandidaten voor het voorzitterschap en verkiezing van de voorzitter. De kandidaten zijn: Guillaume Deneufbourg en Rita Roggen.
 7. Voorstelling van de resultaten van de verkiezing van de voorzitter
 8. Voorstelling van de kandidaten voor de Raad van Bestuur en verkiezing. De kandidaten zijn: Patricia Alarcón, Agnès Feltkamp, Doris Grollmann, Ludovic Pierard, Patrick Rondou, Cyrille Ndjitat Tatchou, Rita Roggen.
 9. Voorstelling van de resultaten van de verkiezing van de leden van de raad van bestuur
 10. Vastlegging van de lidmaatschapsbijdrage voor de werkelijke leden, de geassocieerde leden en de steunende leden voor 2016.
 11. Aanstelling van de 3 kascommissarissen.
 12. Aanstelling van de leden van de Raad van Toezicht voor de periode van 21 maart 2015 tot en met de Algemene Vergadering op 19 maart 2016 (statutair de derde zaterdag van maart).
 13. Presentatie door Ethias over de BA-verzekering
 14. Presentatie door advocatenkantoor Bird & Bird over auteursrecht.

Bij de algemene vergadering is een fotograaf aanwezig die gratis een professionele foto zal maken van alle leden die dit wensen.

Stemprocedure

Alleen de werkelijke leden die op de dag van de Algemene Vergadering (21 maart 2015) hun lidmaatschapsbijdrage hebben betaald, hebben stemrecht. De leden die niet op de Algemene Vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen: - ofwel bij volmacht stemmen. Daartoe geven ze volmacht aan een werkelijk lid dat de Algemene Vergadering bijwoont. Ze vullen dan het volmachtstrookje in en schrijven eigenhandig: “Goed voor volmacht”. Elk werkelijk lid mag op de Algemene Vergadering slechts 5 volmachten hebben. - ofwel schriftelijk stemmen. Daartoe sturen ze hun ingevulde stembriefje in een dubbele envelop naar het Secretariaat van de BKVT, Montoyerstraat 24, bus 12, 1000 Brussel.

OPGELET!!
De stembrief moet het secretariaat uiterlijk op donderdag 19 maart 2015 bereiken. Op de buitenste enveloppe moet de naam van de stemmer duidelijk vermeld staan. De binnenste envelop moet daarentegen volledig anoniem zijn en zal pas geopend worden op de Algemene Vergadering.

Lunch

De lunch heeft plaats omstreeks 12.30 u. De Raad van Bestuur nodigt alle leden uit eraan deel te nemen en van de gelegenheid gebruik te maken om elkaar beter te leren kennen.

De bijdrage is 50 EUR per persoon en dient vóór 9 maart 2015 te worden gestort op bankrekening IBAN BE32 3100 4638 6702, BIC: BBRUBEBB, van de BKVT-CBTI.