Nieuws: Persberichten

Staatssecretaris Sleurs uitgenodigd voor een werkvergadering over het belang van professionele vertalingen

Staatssecretaris Sleurs uitgenodigd voor een werkvergadering over het belang van professionele vertalingen

Brussel, 27 november 2014 – De BKVT betreurt dat het beroep van vertaler nog steeds zo geminacht wordt door mensen met een voorbeeldfunctie zoals een staatssecretaris, en nodigt daarom mevrouw Sleurs uit voor een werkvergadering over het belang van het gebruik van een professionele vertaler. Niet alleen de Franstalige pers is verbolgen over...

Lees meer
Beëdigd vertalers en tolken: de BKVT en Lextra Lingua zijn solidair met de protestbeweging

Beëdigd vertalers en tolken: de BKVT en Lextra Lingua zijn solidair met de protestbeweging

De beëdigd vertalers en tolken van Brussel, Gent en Antwerpen willen vandaag overgaan tot een spontane protestbeweging. Zij willen op die manier de betalingsachterstanden aan de kaak stellen waarvan ze al maandenlang het slachtoffer zijn. Ook de BKVT en Lextra Lingua betreuren deze situatie. Wij willen uiting geven aan ons begrip voor dit...

Lees meer
Beëdigd vertalers en tolken: de problematiek is nog steeds actueel

Beëdigd vertalers en tolken: de problematiek is nog steeds actueel

Brussel, 17 oktober 2014 – De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken feliciteert de heer Koen Geens van harte met zijn nieuwe functie als minister van Justitie. Het departement Justitie telt ongetwijfeld tal van boeiende en uitdagende dossiers. Een dossier dat ons in het bijzonder aanbelangt en dat we graag op de agenda houden, is dat van de...

Lees meer
Beëdigd vertalers en tolken: een eerste succes voor de BKVT!

Beëdigd vertalers en tolken: een eerste succes voor de BKVT!

Het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sonja Becq tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken werd op 20 februari 2014 goedgekeurd in de plenaire vergadering van de...

Lees meer