Nieuws: Beëdigd vertalers/tolken

BKVT en Lextra Lingua zetten werkzaamheden met kabinet minister Geens voort zonder BBTV

BKVT en Lextra Lingua zetten werkzaamheden met kabinet minister Geens voort zonder BBTV

Brussel, 30 maart 2015 – De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) en Lextra Lingua betreuren dat de jonge BBTV niet openstaat voor compromissen en onvoldoende respect kan opbrengen voor de onderhandelingspartners. De beide verenigingen hebben daarom besloten om de BBTV niet langer te betrekken bij hun inspanningen in het kader van het...

Lees meer
Advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandingen en de KMO over de betalingsachterstand bij de FOD Justitie

Advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandingen en de KMO over de betalingsachterstand bij de FOD Justitie

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO heeft kennis genomen van de grote betalingsachterstand bij de FOD Justitie en van de wil van de Minister van Justitie om voor dit probleem een oplossing te vinden alsook van het feit dat de Minister van Middenstand deze problematiek heeft ingeschreven in zijn plan voor de kmo’s. Na een vergadering...

Lees meer
Beëdigd vertalers en tolken: de BKVT neemt deel aan de alarmdag op 20 maart 2015

Beëdigd vertalers en tolken: de BKVT neemt deel aan de alarmdag op 20 maart 2015

Brussel, 13 maart 2014 – Vrijdag 20 maart 2015 organiseren de diverse actoren uit de juridische wereld een alarmdag bij het Brusselse justitiepaleis. Doel van deze bijeenkomst is een grondige herfinanciering van het departement Justitie te eisen. Met haar aanwezigheid wil de BKVT bovendien haar steun uitspreken voor de voorstellen van minister...

Lees meer
Juridisch advies: register beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Juridisch advies: register beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

Advies opgemaakt door Karine Roobrouck, juridisch raadgeefster van de BKVT. Vraag
De volgende vraag kwam binnen op de juridische dienst: “Ik heb een vraagje over het nationaal register voor beëdigd vertalers (wet van 10 april 2014). Het is mij niet duidelijk hoe het precies zit voor de “bestaande” beëdigd vertalers. Volgens artikel 29 dienen...

Lees meer