Nieuws: Beëdigd vertalers/tolken

De actie van de beëdigd vertalers en tolken verstoort de dagelijkse werking van drie gerechtsgebouwen in Vlaanderen

De actie van de beëdigd vertalers en tolken verstoort de dagelijkse werking van drie gerechtsgebouwen in Vlaanderen

Vrijdag 14 november 2014, een zestigtal beëdigd vertalers en tolken hebben zich in Brussel, Antwerpen en Gent verzameld om hun ontevredenheid te uiten over de betalingsachterstand bij de FOD Justitie. Een noodkreet vanuit een onhoudbare situatie
De financiële situatie van de beëdigd vertalers en tolken in Vlaanderen en Brussel gaat er steeds...

Lees meer
Beëdigd vertalers en tolken: de BKVT en Lextra Lingua zijn solidair met de protestbeweging

Beëdigd vertalers en tolken: de BKVT en Lextra Lingua zijn solidair met de protestbeweging

De beëdigd vertalers en tolken van Brussel, Gent en Antwerpen willen vandaag overgaan tot een spontane protestbeweging. Zij willen op die manier de betalingsachterstanden aan de kaak stellen waarvan ze al maandenlang het slachtoffer zijn. Ook de BKVT en Lextra Lingua betreuren deze situatie. Wij willen uiting geven aan ons begrip voor dit...

Lees meer
Beëdigd vertalers en tolken: de problematiek is nog steeds actueel

Beëdigd vertalers en tolken: de problematiek is nog steeds actueel

Brussel, 17 oktober 2014 – De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken feliciteert de heer Koen Geens van harte met zijn nieuwe functie als minister van Justitie. Het departement Justitie telt ongetwijfeld tal van boeiende en uitdagende dossiers. Een dossier dat ons in het bijzonder aanbelangt en dat we graag op de agenda houden, is dat van de...

Lees meer
Beëdigd vertalers en tolken: een eerste succes voor de BKVT!

Beëdigd vertalers en tolken: een eerste succes voor de BKVT!

Het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sonja Becq tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken werd op 20 februari 2014 goedgekeurd in de plenaire vergadering van de...

Lees meer
Statuut en vergoeding van beëdigd vertalers en tolken: open brief van de voorzitter van de BKVT aan de partijvoorzitters

Statuut en vergoeding van beëdigd vertalers en tolken: open brief van de voorzitter van de BKVT aan de partijvoorzitters

Mevrouw/Mijnheer de voorzitter/voorzitster, Als voorzitter van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) schrijf ik u, in de aanloop naar de nakende Europese, federale en regionale verkiezingen, in verband met de wensen en eisen van onze beroepsorganisatie betreffende de rampzalige situatie waarin de beëdigd vertalers en tolken zich...

Lees meer