Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  EN FR NL
Vertaal- en tolkmarkt in België: enquête 2017

Vertaal- en tolkmarkt in België: enquête 2017

De BKVT heeft een grote enquête opgesteld over de Belgische vertaal- en tolkmarkt.

Zoals andere beroepsverenigingen (SFT, BDÜ en AIIC) vindt de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT-CBTI) het namelijk belangrijk om betrouwbare gegevens in te zamelen over onze markt. Op die manier willen we (1) een nauwkeurig beeld krijgen van de huidige situatie en op basis daarvan onze strategie aanpassen om beter op te komen voor de rechten en belangen van ons beroep in zijn geheel, en (2) professionele vertalers en tolken, studenten en potentiële klanten informeren over onze sector.

Bent u een vertaler of tolk die in (of met) België werkt? Dan vragen wij u vriendelijk om deel te nemen, of u nu lid bent van een beroepsorganisatie of niet. De enquête is anoniem en de ingezamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze enquête.

De resultaten zullen in maart 2018 openbaar gemaakt worden. Deelnemen kan tot en met 31 januari 2018.

Nogmaals bedankt voor uw tijd in naam van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. Heeft u vragen of opmerkingen, meld die dan gerust op survey@translators.be.

Link naar enquête: https://surveyanyplace.com/s/belgianmarket