Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  EN FR NL
Zich inzetten voor het verenigingsleven doet u voor anderen, maar ook voor u zelf

Zich inzetten voor het verenigingsleven doet u voor anderen, maar ook voor u zelf

Verschillende wetenschappelijke studies bevestigen het: het verenigingsleven is een gelegenheid voor zelfontplooiing1. Het zorgt voor ons welzijn, en zou zelfs goed zijn voor onze gezondheid2!

Net als elke andere vereniging zonder winstoogmerk, of het nu gaat om een beroepvereniging of liefdadigheidinstelling, heeft de BKVT mankracht nodig om zijn acties uit te voeren. Vooruitblikkend naar de verkiezingen van onze raad van bestuur in maart, heb ik me eens verdiept in een aantal werken en artikelen over vrijwilligerswerk. Mijn doel: eens kort de voordelen ervan belichten - in de hoop om bij enkelen de roeping te wekken.

Het engagement als vrijwilliger kan gedefinieerd worden als een investering van een persoon die bereid is wat van zijn tijd, zijn energie, zijn inventiviteit te wijden aan een “externe” zaak. Een golf van gulheid die als het ware verder gaat dan de impuls van het moment en zich uitrolt over een langere periode.

De literatuur3 onderscheidt zes grote categorieën in de motivaties van vrijwilligers: waarden (solidariteit, altruïsme, idealisme), inzicht (in een vakgebied, in een streefdoel), verbetering van het zelfbeeld (zelfwaardering, psychologische ontwikkeling, nutsgevoel), bescherming (afweer tegen stress, uitwisselingen), loopbaan (toegang tot een sector, netwerken) en groepszin (erbij willen horen, menselijk contact).

Wie enige belangstelling koestert voor psychologie zal ongetwijfeld al het verband hebben begrepen met de beroemde piramide van Maslow4 met de basisbehoeften van de mens. Zodra voldaan is aan onze fysiologische behoeften (ademhaling en voeding), vervolgens aan onze meer materiële behoeften (bestaansmiddelen, huisvesting, gezondheid), voelen we de behoefte om ons omringd te weten door een intiemere kring, vervolgens door een sociaal of professioneel netwerk dat ons een plaats en een zingeving bezorgt. Het ergens-bij-horen stilt de behoefte aan zelfvertrouwen en bezorgt ons het gevoel dat we gerespecteerd en gewaardeerd worden. Daarna worden de morele waarden cruciaal. Deze uiten zich dan onder andere in vrijwilligerswerk, dat ons de kans geeft écht een “verschil te maken” in de wereld om ons heen. Dat werkt stimulerend.

Mag ik erop wijzen dat de leeftijd hierin geen rol speelt? Als onze jongere leden denken dat vrijwilligerswerk iets is voor de uitbollende collega’s, dan vergissen ze zich! Naast de eerder genoemde voordelen, bevordert vrijwilligerswerk ook de verwerving van nieuwe vaardigheden, van nieuwe “skill sets” die in alle opzichten van pas komen in de werkomgeving: teamwerk, het vermogen tot zelfevaluatie, argumentatietechnieken of gewoon samen-leven. Het engagement als vrijwilliger wordt dan een voortzetting van onze opleiding of een manier om ervaring op te doen.

“Dat kan allemaal waar zijn,” zult u zeggen, “maar hoe gaat dat concreet in zijn werk?” De Kamer van Vertalers en Tolken biedt tal van gelegenheden om deze doelstellingen na te streven. Laat me twee voorbeelden geven: “permanente vorming” en “vertegenwoordiging”. Wie zich inzet voor het eerste, krijgt een kans om meer inzicht te verwerven in de tekorten en de behoeften van de professionele markt op het gebied van permanente vorming, om contacten aan te knopen met de deskundigen op uiteenlopende gebieden, om zich te bekwamen in de organisatie van workshops, in het beheer van agenda’s en praktische beslommeringen, om kennis te maken met elektronische hulpmiddelen voor de organisatie van webinars, enz. De vertegenwoordigingsactiviteiten, via onze aanwezigheid in koepelorganisaties, bieden mogelijkheden tot uitwisselingen met tal van gelijkgezinden in andere vrije beroepen (advocaten, architecten, boekhouders, enz.), om in het openbaar te spreken tijdens de vergaderingen, om standpunten te ontwikkelen om de belangen van ons beroep te verdedigen, enz. Kortom, allemaal verrijkende ervaringen die leiden tot zelfverwezenlijking.

Ondanks dit alles kost het ons zoveel moeite om vrijwilligers te vinden om te helpen bij onze activiteiten. Trekt u zich het lot aan van beëdigd vertalers? Schrijft u graag? Bent u een organisatietalent? Of zijn computers uw ding? Sluit u dan bij ons aan, er is voor elk wat wils! De enige voorwaarde is dat u graag constructief in teamverband werkt en dat u wat tijd wilt inzetten om uw vereniging, en door haar uw beroep, een zetje te geven in de goede richting.

Met de nakende feesten – en dus de tijd van goede voornemens (!) - is het moment misschien gekomen om eens te denken aan uw mogelijke inzet voor de vereniging, zowel binnen als buiten het bestuur. Wie weet… In elk geval vormen we een efficiënt team, met vaardigheden die elkaar nuttig aanvullen, we werken in een goede sfeer en in beide landstalen.

Hoe dan ook ben ik altijd bereid om op al uw vragen te antwoorden. Sta me intussen toe om u allen, in naam van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, prettige eindejaarsfeesten toe te wensen, en onze beste wensen voor 2019, in uw beroeps-, privé- en... verenigingsleven!

Guillaume Deneufbourg
Voorzitter BKVT


1 DANSAC, C. et al., Renouvellement et rajeunissement des instances bénévoles dirigeantes : Rapport terminal sur les travaux de recherche menés dans le cadre du projet REBDA, 2013.
2 RAMOS, R. et al., Busy Yet Socially Engaged: Volunteering, Work–Life Balance, and Health in the Working Population, Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2015.
3 CLARY, G., & SNYDER, M., The Motivations to Volunteer: Theoretical and Practical Considerations, Current Directions in Psychological Science, 8(5), 156–159, 1999
4 MASLOW, A. H., A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370–396, 1943