Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  EN FR NL DE
De Taalkundige 2020-1-2

De Taalkundige 2020-1-2

Informatief tijdschrift voor leden en abonnees, De Taalkundige bevat achtergrondartikelen over de vertaalwereld, nieuws uit het buitenland, praktische inlichtingen over nieuwe woordenboeken en vertaalsoftware, informatica, internet, enz. en brengt verslag uit over het reilen en zeilen van de vereniging.

Inhoud

 • De l’utilité d’une association professionnelle…
  Het nut van een beroepsvereniging
 • Conditions générales pour interprètes
  Algemene voorwaarden voor tolken
 • Une Assemblée générale en mode distanciel…
  De Algemene vergadering gaat digitaal...
 • Guide pour lutter contre la propagation du COVID-19
  Gids om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan
 • Mesures de soutien pour traducteurs et interprètes
  Steunmaatregelen voor vertalers en tolken
 • Vox Populis : Que pensez-vous de l’action du CA à l’aune de la pandémie ?
  Vox Populis: Hoe ziet u het optreden van de RvB in het licht van de pandemie?
 • Covid-19 brings Translation and Interpretation to a Standstill
 • Wat doet een beroepsvereniging voor u in tijden van crisis?
  Quel est le rôle d’une association professionnelle en temps de crise ?
 • Cyrille Ndjitat Tatchou, Docteur en Traductologie…
  Cyrille Ndjitat Tatchou, Doctor in de vertaalwetenschap…
 • Ecovertaling en duurzame ontwikkeling…
  Ecotraduction et développement durable…
 • Raymond Renard, un visionnaire éclairé nous a quittés
  Raymond Renard, een verlicht visionair heeft ons verlaten
 • Hommage à Jacques De Decker
  Eerbetoon aan Jacques De Decker
 • Appel à contributions - Oproep tot bijdragen