Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL
VERSLAG ENQUÊTE: impact van Covid-19 op vertalers en tolken

VERSLAG ENQUÊTE: impact van Covid-19 op vertalers en tolken

In november 2020 lanceerde de BKVT een grootschalige enquête met als doel de impact van de gezondheidscrisis na te gaan op vertaal- en tolkinkomsten, en op het beroep van vertaler of tolk. Daaruit kunnen volgende conclusies getrokken worden.

Wij bedanken alle verenigingen en groepen die zo vriendelijk waren de enquête mee te helpen verspreiden, en ook alle respondenten. Dankzij hun bijdrage hebben we de impact van het coronavirus op ons beroep in kaart kunnen brengen. De meerderheid van de respondenten is aangesloten bij een vereniging die hun belangen verdedigt.

279 personen hebben geantwoord en er werden 255 bruikbare antwoorden gegeven, zodat we voldoende gegevens hadden als basis voor de statistieken. De respondenten werden onderverdeeld volgens hun hoofdbron van inkomsten: vertalers (VER=150), tolken (TOL=91), beëdigde vertalers (BVER=4), beëdigde tolken (BTOL=5), of ondergebracht in een groep voor wie de hoofdbron van inkomsten onduidelijk was (OND =5). Het aantal collega's die het merendeel van hun inkomsten uit beëdigde vertalingen of beëdigd tolkwerk halen, was niet groot genoeg voor een statistisch significante steekproef. De resultaten voor deze groep – individueel of geaggregeerd - hebben we echter toch opgenomen als indicatie.

  aantal percent
OND 5 2,0%
TOL 91 35,7%
BTOL 5 2,0%
VER 150 58,8%
BVER 4 1,6%
  255 100,0%


  aantal percent
WET. 12 5%
TECH. 26 10%
FIN. 16 6%
JUR. 34 13%
GEEN 167 65%
  255 100%


Bron Doel  
NL FR 4287
EN FR 3137
FR NL 2962
EN NL 1775
EN ES 725
DE EN 650
DE NL 600
Overige Overige 3444
    17580


  ΔQ1 ΔQ2 ΔQ3
TOL -28% -61% -38%
VER -8% -20% -9%
OND -43 -53% -23%
BVT -28% -32% -63%


Conclusie

Gemiddeld moeten de vertalers rekening houden met 15% minder jaaromzet door de pandemie. De conferentietolken zien hun jaaromzet zelfs teruglopen met 50%. Hun sector heeft dus duidelijk te lijden onder de coronacrisis.

Verder valt op dat de conferentietolken door hun seizoensgebonden activiteit nog zwaarder getroffen worden. Tolken verdienen geen 12 x duizenden euro, maar werken volgens een laag- en een hoogseizoen. Als er met andere woorden in de drukste maanden – oktober en november – een daling is van 40%, dan uit zich dat in januari en februari van het daaropvolgende jaar in een pijnlijk gebrek aan reserves.