Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  EN FR NL
Vademecum - Openbare aanbestedingen voor diensten van conferentietolken

Vademecum - Openbare aanbestedingen voor diensten van conferentietolken

Vijf jaar na een eerste succesvolle samenwerking sloegen de Belgische vereniging van vertaalbedrijven (BQTA) en de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) opnieuw de handen in elkaar. Ook de feitelijke groepering van freelance tolken, Freelance Interpreters United (FIU), verleende zijn medewerking. Doelstelling was opnieuw om een aantal aanbevelingen samen te brengen voor de opstellers van bestekken. Dit keer stonden echter niet de vertaaldiensten, maar de diensten van conferentietolken centraal.

Om de auteurs van lastenboeken een handje toe te steken, geeft dit referentiedocument een overzicht van de basisvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle samenwerking met en een hoogwaardige dienstverlening van conferentietolken.