Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  EN FR NL DE
De Taalkundige 2022-1

De Taalkundige 2022-1

Informatief tijdschrift voor leden en abonnees, De Taalkundige bevat achtergrondartikelen over de vertaalwereld, nieuws uit het buitenland, praktische inlichtingen over nieuwe woordenboeken en vertaalsoftware, informatica, internet, enz. en brengt verslag uit over het reilen en zeilen van de vereniging.

Inhoud

 • De BKVT als oude, maar kranige en energieke dame!
  La CBTI – cette dame âgée, mais résolue et courageuse !
 • Assemblée générale 2022
  Algemene vergadering 2022
 • Le « droit de réponse » : un acte légitime en démocratie…
  Het "recht van antwoord": een legitieme daad in een democratie ...
 • Een antwoord op verschillende beweringen van Doris Grollmann
  Réponse à plusieurs propos de Doris Grollmann
 • TIJ : La longue marche vers la terre promise (Acte 4)
  BVT: De lange mars naar het beloofde land (Deel 4)
 • La reconnaissance automatique de la parole en interprétation simultanée
  Automatische spraakherkenning bij simultaantolken
 • De avonturen van Cleo, een vierbenige polyglot …
  Les aventures de Cleo, polyglotte à quatre pattes…
 • Appel à contributions - Oproep tot bijdragen