Nieuws

Deze pagina is beschikbaar in de volgende talen:  FR NL

Verslag dîner-conférence met mevrouw Sonja Becq

20 juni laatstleden organiseerde de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken samen met Lextra Lingua een conferentie met diner. Tijdens deze conferentie lichtte mevrouw Sonja Becq, federaal volksvertegenwoordiger de nieuwe, naar haar genoemde en dit jaar goedgekeurde wet omtrent beëdigde vertalers en tolken uitgebreid toe.

Onze voorzitter Ludovic Pierard nam het woord om mevrouw Becq in te leiden. Hij schetste de problematiek van de beëdigde vertalers en tolken en somde de talloze obstakels op waartegen de BKVT de voorbije 20 jaar in dit dossier aanliep. Hij maakte eveneens van de gelegenheid gebruik om ‘onze’ Doris Grollman uitgebreid in de bloemetjes te zetten. Een eerbetoon aan Doris die al zo lang de belangen van de beëdigde vertalers en tolken verdedigt en die een groot aandeel had in deze vooruitgang. Het applaus bleef niet uit.

Hierna bedankte onze voorzitter mevrouw Becq voor haar steun, waarna hij haar het woord gaf.

Mevrouw Becq gaf eerst een korte opsomming van de wetsbepalingen die hebben geleid tot haar wetsontwerp.

Hierna stond ze even stil bij de implicaties, de gevolgen en de uitdagingen die ons te wachten staan de volgende jaren om de wet te laten toepassen. Tot slot, lichtte ze haar visie toe op wat het beroep van beëdigd vertaler-tolk uiteindelijk moet inhouden en gaf ze ons enkele uiterst nuttige tips (“Blijf druk uitvoeren ...”, “Blijf ons (politici) eraan herinneren ...”, “Laat van u horen in de media ...”) om ervoor te zorgen dat deze wet zo snel mogelijk wordt goedgekeurd en door iedereen wordt toegepast.