Nieuws

Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Onzekerheid over de nieuwe btw-plicht voor gerechtstolken

Tot nu toe rekenden gerechtstolken geen btw aan. In de omzendbrief nr. 15 van 25 juli 1979 nam de btw-administratie het standpunt in dat de diensten die in het bijzonder kader van een gerechtelijke procedure door een gerechtstolk worden verricht ter uitvoering van een gerechtelijke opdracht in een openbare terechtzitting, vrijgesteld zijn van de...

Lees meer
Juridisch advies: middelenverbintenis

Juridisch advies: middelenverbintenis

Een lid stelde me de volgende vraag: Kan je met de andere partij overeenkomen dat een bepaalde dienstverlening een middelenverbintenis is, ook al is deze verbintenis in se een resultaatsverbintenis? Hij verwijst daarbij naar de algemene voorwaarden van een verkoper waarin staat: “De partijen erkennen uitdrukkelijk dat XXX en haar partners...

Lees meer
De Taalkundige 2013-2

De Taalkundige 2013-2

Driemaandelijks informatief tijdschrift voor leden en abonnees, De Taalkundige bevat achtergrondartikelen over de vertaalwereld, nieuws uit het buitenland, praktische inlichtingen over nieuwe woordenboeken en vertaalsoftware, informatica, internet, enz. en brengt verslag uit over het reilen en zeilen van de vereniging.

Lees meer
België moet zijn Afghaanse tolken beschermen!

België moet zijn Afghaanse tolken beschermen!

De tolken die gewerkt hebben voor de coalitietroepen in Afghanistan, en hun familie worden bedreigd met de dood. De dreiging is reëel, tolken in dienst van het Franse leger werden immers al gedood en kinderen van tolken krijgen doodsbedreigingen van Al-Qaida. De BKVT heeft einde 2008 al de aandacht van de Generale Staf van het Belgisch leger...

Lees meer