Nieuws

Algemene voorwaarden voor vertalers-tolken

Algemene voorwaarden voor vertalers-tolken

De Sectorcommissie Tolken van de Belgische Kamer van Vertalers en tolken heeft onlangs een werkgroep opgericht om een modeldocument op te stellen met algemene voorwaarden specifiek voor conferentietolken. De bedoeling was met name om een model uit te werken dat rekening houdt met de laatste evoluties rond simultaantolken op afstand. De vrucht...

Lees meer
Algemene Vergadering 2020

Algemene Vergadering 2020

Beste leden, Zoals u weet, heeft de Covid-19-crisis de activiteitenkalender van alle sectoren en organisaties overhoop gehaald en de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken vormt daarop geen uitzondering. Onze algemene vergadering vindt traditioneel op de derde zaterdag van maart plaats, maar dit jaar werd ze geannuleerd omwille van de crisis....

Lees meer
In Memoriam Raymond Renard

In Memoriam Raymond Renard

Een verlicht visionair heeft ons verlaten Raymond Renard werd geboren in Saint-Ghislain, vlak bij Bergen, en bleef zijn hele leven aan de streek gehecht. Hij volgde hoger onderwijs aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Université Libre de Bruxelles, afdeling Romaanse talen, waar hij eerst de titel van licentiaat en vervolgens van...

Lees meer
Open brief van de voorzitter van EULITA

Open brief van de voorzitter van EULITA

De BVKT ziet het als haar taak om mee ruchtbaarheid te geven aan de open brief van de voorzitter van EULITA (Europese vereniging van juridische tolken en vertalers) aan de regeringen van de EU-lidstaten. Deze brief benadrukt de moeilijke situatie waarin zich onder anderen juridische tolken en vertalers bevinden.

Lees meer
Conferentietolken vragen toegang tot hinderpremie

Conferentietolken vragen toegang tot hinderpremie

Brussel, 28 maart 2020 – Als gevolg van de maatregelen die fysieke samenkomsten van personen verbieden, en dus de annulatie van bijna alle evenementen van het economische en institutionele domein, zien de conferentietolken hun activiteiten bijna volledig tot stilstand komen. Nu ze hun beroep niet kunnen uitoefenen, vragen zij toegang tot de...

Lees meer