Conferentietolken

Post-Covid-aanbevelingen

Sinds augustus volgden een aantal versoepelingen in de coronamaatregelen elkaar op, maakte het mondmasker zijn comeback en werd het Covid Safe Ticket ingevoerd. Deze situatie heeft tot heel wat onzekerheid geleid, zowel bij tolken als bij klanten. Uiteraard is het in ieders belang dat we allemaal in een veilige omgeving kunnen werken. Daarom besloot de Tolkencommissie van de BKVT de aanbevelingen voor een veilige terugkeer naar de werkplek van 2020 te toetsen aan de huidige wetgeving, de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan en de protocollen die de eventsector ontwikkelde in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid. Het resultaat van dit zorgvuldig uitgevoerd onderzoek vindt u in de nieuwe aanbevelingen voor veilig werken bij de heropstart na de acute fase van de COVID-pandemie.

Remote simultaneous inteperation (RSI)

Steeds vaker worden tolken gevraagd om van thuis uit te tolken via onlineplatformen op hun computer. Deze snelgroeiende manier van werken wordt vandaag soms voorgesteld als een wondermiddel, maar RSI, dat in het verleden weinig populair was, heeft echter ook gevolgen op het vlak van gezondheid, investeringen, markten, kwaliteit, wettelijke aansprakelijkheid, tarieven, taken en scholing. De Sectorcommissie Tolken binnen de BKVT achtte het daarom nuttig om dit grondig te bestuderen. In de bijlage vindt u dan ook het resultaat van de vele denkoefeningen, conclusies en aanbevelingen terug in de vorm van een dossier rond RSI en een vergelijkende tabel met de meest voorkomende onlineplatformen, en dit voor de conferentietolken en hun klanten.