Skip to content
Lid worden van de BKVT

Lid worden van de BKVT

De BKVT

Het is de missie van de BKVT om alle beroepen uit de vertaal- en tolkwereld te verdedigen. Het spreekt dan ook voor zich dat de beroepsvereniging de belangen behartigt van alle professionals in de Belgische taalsector, of ze nu lid zijn of niet. Bijgevolg haalt iedereen voordeel uit dit lobbywerk. Anderzijds zijn het enkel de leden die rechtstreeks kunnen bijdragen aan het werk van de vereniging, het beleid mee bepalen en de talrijke concrete voordelen genieten die onze organisatie hun biedt.


Om alle taalprofessionals te kunnen verwelkomen – mensen met en zonder diploma in het vertalen of tolken, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, mensen met diverse specialisaties – heeft de BKVT twee ledencategorieën bedacht, effectieve leden en toegetreden leden. Elke categorie hangt samen met specifieke rechten en plichten, voordelen en lidmaatschapsbijdragen.

Wil je op de hoogte blijven van de acties die de BKVT onderneemt ten voordele van onze beroepen en onze leden? Abonneer je dan gratis op onze nieuwsbrief.

Zoveel goede redenen om lid te worden

Een beroepsvereniging heeft veel weg van een potluck-etentje. Je geniet van wat je zelf hebt meegebracht én van de specialiteiten van de andere gasten. Meer gasten betekent meer variatie in de gerechten en een des te betere sfeer.

 • Meer leden betekent dat de vereniging een zwaarder gewicht in de schaal kan werpen, en des te doeltreffender kan lobbyen.
 • Meer leden betekent een sterke onderhandelingspositie tegenover de spelers op de markt.
 • Meer leden, dat zijn meer drijvende krachten om dossiers aan te pakken en vooruitgang te boeken.
 • Meer leden betekent meer synergie, meer kunnen doen met minder.
 • Meer leden betekent meer contacten en des te meer uitstekende ideeën.
 • Meer leden betekent meer middelen om projecten te financieren rond lobbyen, kwaliteitspromotie, opleidingen enz.

Om het met een boutade te zeggen: alleen is maar alleen, samen staan we sterker. De covidcrisis van 2020-2021 heeft bewezen dat dit veel meer dan holle woorden zijn.

Naast dat collectieve aspect zijn er ook heel wat concrete voordelen die samenhangen met elk type lidmaatschap.

Rechten van de leden

Rechten van de ledenToegetreden ledenEffectieve leden
Ledenprijs voor professionele nascholingen van de BKVTXX
Ledenprijs voor professionele nascholingen georganiseerd door de 72 verenigingen van de FIT (International Federation of Translators)XX
Ledenprijs voor evenementen georganiseerd door de BKVT of door verenigingen van de FITXX
Verminderde prijzen bij onze partnersXX
Toegang tot het communicatieplatform WorkplaceXX
Recht op deelname aan de sectorcommissies, en om het voorzitterschap, vicevoorzitterschap of secretariaat ervan waar te nemenXX
Toegang tot de bibliotheek en alle voorbeelddocumentenXX
Recht om deel te nemen aan de Algemene vergadering (AV)XX
Mogelijkheid om de Raad van toezicht in te schakelen bij inbreuk op de regels van de vereniging/de deontologische regelsXX
Stemrecht op de AVX
Recht om zich kandidaat te stellen als lid van het BestuursorgaanX
Mogelijkheid om de Arbitrageraad in te schakelen bij een geschil met een ander lid of een klantX
Toegang tot de rubriek ‘Job offers’ op het elektronisch communicatieplatform WorkplaceX
Mogelijkheid om in te tekenen op een professionele verzekeringX
Toegang tot juridische eerstelijnshulpX

Voordelen die de BKVT haar leden te bieden heeft

Professionele nascholingen:

De BKVT biedt professionele opleidingen aan zoals

 • specialisaties en netwerken,
 • je onderhandelingspositie versterken,
 • klantenwerving en klantenbinding,
 • English retour voor conferentietolken,
 • enz.

De korting voor leden is eveneens van toepassing op alle opleidingen (live of online) georganiseerd door de meer dan 70 verenigingen voor tolken en vertalers die lid zijn van de FIT, de internationale federatie.

Professionele verzekeringen:

Ben je nog niet helemaal overtuigd?

Dan stellen we je graag dit extra voordeel voor: we hebben twee uitgebreide professionele groepsverzekeringen kunnen onderhandelen voor effectieve leden van de BKVT, en dat aan een onklopbare prijs-kwaliteitsverhouding.

Dankzij de beroepsaansprakelijkheidspolis van Axa Belgium ben je gedekt wanneer je aansprakelijk bent in het kader van de uitoefening van je beroep, voor activiteiten in de Benelux en zelfs in Frankrijk. Ook de beroepsaansprakelijkheid van je onderaannemers wordt hierdoor gedekt. Alleen al het prijsverschil tussen onze verzekeringspremie en een equivalente individuele polis vertegenwoordigt het bedrag van je jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

Daarnaast hebben we een contract voor collectieve rechtsbijstand afgesloten met DAS, de verzekeraar die bekendstaat voor de kwaliteit van hun dienstverlening tegen een correcte prijs. Die polis dekt al je geschillen op juridisch vlak, inbegrepen fiscaal recht, geschillen met klanten of leveranciers, incasso-activiteiten enz.

Meer informatie en de voorwaarden vind je hier. 

Kortingen:

De BKVT werkt samen met een reeks leveranciers van diensten of producten die interessant kunnen zijn voor onze leden. Bij al deze partners geniet je van mooie kortingen.

Communicatieplatform:

Onze leden hebben toegang tot Workplace, een elektronisch communicatieplatform dat actief gebruikt wordt en verschillende subgroepen omvat, zoals

 • Official Announcements: voor directe communicatie vanuit en met de Bestuursorgaan;
 • General & Fun: de babbelbox voor taalkundigen, waar een grapje van tijd tot tijd absoluut moet kunnen;
 • Language forum: dé place to be als je met lastige terminologische kwesties worstelt;
 • Job offers: een verzamelplek voor werkaanbiedingen en projecten die collega’s uitbesteden;
 • Training & learning: informatie over interne en externe opleidingen;
 • Specifieke beroepsgroepen: Translators Committee, Interpreters Forum, Sworn T&I Committee.
 • Andere groepen zijn dan weer gewijd aan het Bestuursorgaan, aan thematische commissies of tijdelijke werkgroepen (Inclusivity, IT Tips, Corona, St-Hiëronymus enz.).

Thematische commissies:

Laat je stem horen in de verschillende thematische dossiers of neem deel aan professionele nascholingen (online of live) die van belang zijn voor je beroep en georganiseerd worden door onze sectorcommissies.

 • Ben je vertaler? Sluit je dan aan bij de Sectorcommissie Vertalen.
 • Ben je conferentietolk? De Sectorcommissie Tolken ontvangt je met open armen.
 • Ben je beëdigd vertaler of tolk? Dan moet je naar de Sectorcommissie BVT, die de onderhandelingen met het ministerie van Justitie voorbereidt.
 • Vind je inclusief taalgebruik essentieel? Word dan lid van de Commissie Inclusiviteit

Activiteiten:

Vertalers en tolken hebben niet al te vaak de kans om elkaar buiten de werkuren te ontmoeten voor een gezellige babbel. Daarom vinden we het belangrijk om onze leden sociale activiteiten voor te stellen zoals:

 • de Nieuwjaarsreceptie, waar we het glas heffen en over ditjes en datjes babbelen;
 • het etentje na de Algemene Vergadering, de ideale gelegenheid voor een fijne babbel – nadat we samen aan de toekomst van de vereniging hebben gebouwd;
 • het Sint-Hiëronymusfeest, waarop we elkaar beter leren kennen tijdens een gezamenlijke, leerzame teambuildingactiviteit, gevolgd door een etentje;
 • het Vrijwilligersfeest, dat elke zomer opnieuw de drijvende krachten achter de vereniging samenbrengt;
 • de Borrelavonden, waarop leden en niet-leden de voetjes onder tafel schuiven in een brasserie of restaurant, telkens op een andere locatie in België.

Je hebt het intussen wel begrepen: een warme, gezellige sfeer vormt een essentieel element van ons verenigingsleven.

De Arbitragecommissie:

Effectieve leden kunnen in hun algemene verkoopsvoorwaarden opnemen dat ze een beroep mogen doen op de Arbitragecommissie van de BKVT. Bij een geschil met een klant zal de commissie de zaak objectief evalueren, een advies uitbrengen en een oplossing zoeken in het belang van alle partijen. Dit alles kost over het algemeen veel minder dan een gerechtelijke procedure en verloopt bovendien een pak sneller. Mits de procedure correct werd gevolgd, zullen de rechtbanken het advies van de Arbitragecommisise bevestigen.

De Tuchtraad:

Net zoals in elke zichzelf respecterende beroepsvereniging werd er ook bij de BKVT een Tuchtraad ingesteld. Deze Raad bemiddelt bij conflicten tussen leden en inbreuken op de deontologische code, die alle leden bij hun aansluiting hebben ondertekend. Het werk van de Tuchtraad straalt rechtstreeks af op het professionele imago en de reputatie van alle leden. De raad bestaat uit drie effectieve leden die tijdens de Algemene Vergadering verkozen worden, wat de neutraliteit van het orgaan garandeert.

Voorbeelddocumenten:

De BKVT heeft samen met de Sectorcommissies voorbeelddocumenten en professionele dossiers uitgewerkt. Sommige daarvan, zoals de algemene voorwaarden, alle documenten die je nodig hebt om conform de AVG te werken, het Charter van goede praktijken of juridische adviezen, zijn uitsluitend beschikbaar voor leden. Deze documenten zijn stuk voor stuk nagekeken door onze juridische dienst en bieden doeltreffende bescherming. Andere, zoals het ‘Vademecum voor openbare aanbestedingen’, zijn handig om het jezelf en je klanten makkelijker te maken.

Juridische eerstelijnshulp:

Leden kunnen een beroep doen op gratis juridische eerstelijnshulp. Heb je een professionele vraag omtrent wet- of regelgeving en kun je het antwoord niet vinden in de rubriek ‘Juridisch advies’ (die je vindt in de ledenruimte van onze website)? Dan kun je contact opnemen met onze juridische adviseur die je, binnen de vijf werkdagen, naar de beste oplossing voor jouw probleem begeleidt.

Toegetreden leden

Om lid te worden volstaat het dat je het beroep uitoefent, hebt uitgeoefend of wilt uitoefenen. Toegetreden leden betalen slechts 50% van de lidmaatschapsbijdrage. Je moet geen bewijzen kunnen voorleggen om je bij de vereniging aan te sluiten.

Wie zijn de toegetreden leden?

Het gaat vaak om professionals die nog niet over alle nodige kwalificaties beschikken, die simpelweg het contact willen behouden met taalkundigen in België of die de voordelen voor effectieve leden niet nodig hebben.

Onder de toegetredeb leden bevinden zich doorgaans

 • stagiaires: zij verwachten binnen afzienbare tijd over de nodige kwalificaties te beschikken om effectief lid te kunnen worden;
 • ambtenaren en werknemers: de mogelijkheid tot netwerken en de publicaties en tools van de vereniging zijn vaak nuttig voor mensen in vast dienstverband;
 • gepensioneerden: na een carrière als vertaler of tolk is het fijn om, in een ongedwongen sfeer, contact te houden met het beroep;
 • studenten: om onze toekomstige collega’s de kans te geven op een vlotte opstart, kunnen master- of postgraduaatsstudenten in het vertalen of tolken gratis toegetreden lid worden en dat tot de maand maart van het jaar na het jaar van afstuderen.

Hoe word je toegetreden lid?

Om toegetreden lid te worden, moet je

 1. de deontologische code gelezen hebben en ze naleven;
 2. de dossierkosten van € 30 hebben betaald (deze worden van de lidmaatschapsbijdrage afgetrokken wanneer je wordt toegelaten);
 3. geen specifiek bewijs kunnen voorleggen, behalve beëdigd vertalers en tolken: zij moeten een kopie kunnen voorleggen van hun inschrijving in het Nationaal Register van beëdigde vertalers en tolken, of de kopie van hun beëdiging in een rechtsgebied in het buitenland;
 4. een foto of scan in pdf-formaat doorsturen van je identiteitskaart of paspoort;
 5. een pasfoto doorsturen met het formaat voor een identiteitskaart, in pdf- of jpg-formaat en met minstens 300 dpi;
 6. het inschrijvingsformulier invullen.

Effectieve leden

Effectieve leden genieten de meest uitgebreide rechten. Ze betalen het volledige lidmaatschapsbedrag en moeten over geverifieerde professionele kwalificaties beschikken.

Het gaat dan hoofdzakelijk om taalprofessionals met een diploma vertalen of tolken en bewezen ervaring, die hun beroep uitoefenen als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, als werknemer of ambtenaar.

Hoe word je effectief lid?

Om effectief lid te worden, moet je

 1. de deontologische code gelezen hebben en ze naleven;
 2. de dossierkosten van € 30 hebben betaald (deze worden van de lidmaatschapsbijdrage afgetrokken wanneer je wordt toegelaten);
 3. een foto of scan in pdf-formaat doorsturen van je identiteitskaart;
 4. een pasfoto doorsturen met het formaat voor een identiteitskaart, in pdf- of jpg-formaat en met minstens 300 dpi;
 5. ofwel een kopie kunnen voorleggen van je masterdiploma in het vertalen of tolken;
  • Opmerking 1: als het diploma de studietalen niet vermeldt, voeg dan de studieprogramma’s toe.
  • Opmerking 2: als je andere talen dan je studietalen wilt opgeven, zorg dan voor praktijkbewijzen (zie punt 6).
  • Opmerking 3: als je documenten niet zijn opgesteld in het Frans, Nederlands, Duits of Engels, voeg dan een beëdigde vertaling door een derde toe.
  • Opmerking 4: als je een diploma hebt van een land buiten de Europese Unie, voeg dan het gelijkwaardigheidsattest toe dat werd afgeleverd door de Belgische overheid.
 6. ofwel het bewijs kunnen voorleggen van 3 opeenvolgende jaren regelmatige beroepsbeoefening, namelijk
  • meer dan 100 000 woorden vertaald per jaar, waarvan 30 000 per werktaal of,
  • meer dan 50 gepresteerde dagen per jaar, waarvan minstens 15 per werktaal;
 7. het inschrijvingsformulier invullen.

Toegelaten bewijsstukken: