Skip to content

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, of BKVT, werd in 1955 opgericht en is een professionele vereniging met meer dan 500 leden die beroepen vertegenwoordigt binnen het vertalen, (conferentie)tolken, en het beëdigd vertalen en tolken. De BKVT streeft deze doelen na:

  • De beroepen promoten
  • De beroepen professionaliseren
  • De belangen van haar leden verdedigen

Onze vereniging wil de contacten en samenwerking met de overheid, beroepsfederaties, aanverwante beroepsorganisaties en andere spelers op de markt versterken.

Verba volant, scripta manent

Taal is ouder dan schrift. En mondelinge vertaling, die we vandaag ‘vertolking’/’tolken’ noemen, is ouder dan schriftelijke vertaling, waarvan de eerste voorbeelden te vinden zijn op Egyptische steenblokken van meer dan 4000 jaar oud. Ook de bijbel vermeldt de aanwezigheid van tolken aan het hof van de farao’s (Genesis 42:23).  

De oudste en beroemdste vertaling van België is de Franse vertaling van de Latijnse Vulgata, ook wel bijbel van Antwerpen genoemd, door Jacobus Faber, die zich tussen 1523 en 1528 aan deze vertaling wijdde. Toch is het pas aan het begin van de 20e eeuw dat de beroepen van vertaler en tolk geprofessionaliseerd werden, wat we kunnen verklaren door de opkomst van de internationale handel en politieke samenwerking, WO I, de oprichting van de Volkenbond, het Internationaal Arbeidsbureau enz.  

Omdat België zich op het kruispunt van de Latijnse en de Germaanse wereld bevindt, is het een meertalig land bij uitstek. Het werd achtereenvolgens gedomineerd door de Romeinen, de Spanjaarden, de Bourgondiërs, de Oostenrijkers, de Fransen, de Nederlanders en de Duitsers. Bovendien telt dit land met drie officiële talen – Nederlands, Frans en Duits – heel wat internationale organisaties, zoals de Europese instellingen met hun 24 werktalen, en hebben veel expats zich hier gevestigd. Verder kende België enkele migratiegolven, zodat er vandaag meer dan 100 talen gesproken worden. We mogen tot slot ook niet vergeten dat de meeste instellingen van de Europese Unie in Brussel gevestigd zijn. De omzet van de taalsector wordt er vandaag op zo’n 20 miljard euro geschat. Het is dus geen verrassing dat er een overvloed aan vertaal- en tolkdiensten bestaat, zowel wat vraag als aanbod betreft, en dat België het grootste aantal vertaal- en tolkscholen in Europa telt.  

Op deze website vind je een nuttige toelichting over onze beroepen, info over het reilen en zeilen bij de BKVT, de acties die de vereniging onderneemt, de ledenvoordelen en een zoekmachine om geschikte taalprofessionals te vinden op basis van hun beroep, werktalen en specialisaties. 

Als beroepsvereniging is de BKVT veel meer dan de spreekbuis van deze vertalers en tolken met hun specifieke competenties. Ze is ook en vooral een belichaming van de liefde voor ons beroep, en we hopen dat deze website je hiervan kan overtuigen.