Skip to content
AG_2022-min.jpg

Algemene vergadering 2022

Op zaterdag 19 maart kon de algemene vergadering van 2022, tot groot genoegen van de aanwezige leden, opnieuw fysiek plaatsvinden. Dat was een primeur voor onze voorzitter, Sébastien Devogele: hij organiseerde hiermee zijn eerste algemene vergadering en heeft dat uitstekend gedaan.

In zijn welkomstwoord legde de voorzitter de nadruk op al het werk dat in 2021 werd verzet ondanks de door de gezondheidscrisis omgegooide agenda. Hoewel de omstandigheden moeilijk waren, werd het een jaar vol initiatieven. Dat hebben we te danken aan een steeds meer gestructureerde en gedecentraliseerde organisatie, waarbinnen de verschillende sectorcommissies en werkgroepen zich doelgericht inzetten voor meer efficiëntie.

Na de ondertekening van de deontologische code door de nieuwe leden en de aanstelling van drie stemopnemers, lichtten de afgevaardigden van de verschillende sectorcommissies elk hun activiteiten toe. Vervolgens werden het financieel verslag 2021 en de ontwerpbegroting 2022 voorgesteld en door de vergadering goedgekeurd. De voormiddag werd afgesloten met de presentatie van vier kandidaat-leden voor de raad van bestuur. Max De Brouwer en Ndjitat Tatchou stelden zich opnieuw kandidaat voor een nieuw mandaat. De nieuwe kandidaten, Francis Auquier en Amal Boualga, kregen de kans om hun motivatie toe te lichten en de vragen van de leden te beantwoorden. Enkel de eerste drie kandidaten werden verkozen. Naast voorzitter Sébastien Devogele, maken dus volgende personen deel uit van de nieuwe raad van bestuur: Isabelle Collard, Guillaume Deneufbourg, Max De Brouwer, Laurence Nys, Patrick Rondou, Cyrille Ndjitat Tatchou, Jenny Vanmaldeghem en Francis Auquier.
Daarna konden de leden genieten van een middagpauze met een lunch in gemoedelijke sfeer.

In de namiddag was er dan het tweede deel van de algemene vergadering. Hierin werden de lidmaatschapsbijdragen voor 2023 bepaald (het bedrag is niet veranderd), drie kascommissarissen benoemd en de leden van de raad van toezicht aangeduid.

De leden konden ook in avant-première enkele pagina’s bekijken van de nieuwe website, waarvan de realisatie werd toevertrouwd aan de onderneming Alinoa en die tegen het einde van dit jaar moet zijn afgewerkt.

Ten slotte werd op initiatief van enkele leden die hun voorstel kwamen toelichten, beslist om een werkgroep op te richten rond het thema inclusie. Deze werkgroep heeft een drievoudig objectief: opleidingen organiseren over inclusie in de brede zin van het woord, de publicaties en berichten van de BKVT inclusiever maken en ten slotte, inclusie en diversiteit binnen de BKVT bevorderen.

De vergadering ging verder met een presentatie van de voorstellen voor de nieuwe statuten van de BKVT. Het voorstel tot wijziging van de statuten is het resultaat van twee zaken. Enerzijds is het tijd om een aantal wijzigingen en updates van onze statuten door te voeren. Anderzijds legt de wetgever ons op om onze statuten aan te passen (ten laatste in 2024) aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hier moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen de wijzigingen die door de wet zijn vereist en de wijzigingen die een uiting zijn van onze wens om ons aan te passen en te vernieuwen. Na meerdere discussies werd beslist een nieuwe vergadering te plannen om de nieuwe statuten vast te leggen, waarbij rekening wordt gehouden met alle opmerkingen die de leden tijdens de algemene vergadering hebben gemaakt.

De dag eindigde met een feestelijk en bijzonder ontroerend moment door de benoeming van Mevr. Doris Grollmann tot erevoorzitster en Mevr. Sonja Becq tot erelid van onze vereniging. Zo werd de algemene vergadering 2022 afgesloten met een korte viering en een concert door Marc Grauwels en zijn ensemble ‘The Astor Klezmer Trio’, die een opmerkelijk en waardige toets gaven aan het evenement.

Vertaling: Bie Lindemans