Skip to content
image002-min.jpg

Algemene vergadering 2023

Op zaterdag 18 maart hield de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken haar algemene vergadering in Brussel. Daar het Hotel Leopold, waar onze vergaderingen traditioneel werden gehouden, de deuren heeft gesloten, konden de ongeveer 50 aanwezigen het Martin’s Brussels EU Hotel ontdekken dat recht tegenover de Europese Commissie ligt.

De leden waren tevreden over het werk van het bestuursorgaan, de nieuwe juridische naam voor onze goede oude raad van bestuur, aan wie zij kwijting verleenden na een zeer interactieve gedachtewisseling over de verschillende projecten die al zijn afgerond en die nog lopen. De vergadering werd afgesloten met een raadgevende stemming over de keuze van de nieuwe voorzitter die het stokje overneemt van Sébastien Devogele, wiens werk, empathie en vermogen om mensen samen te brengen, unaniem werden geprezen. De enige kandidaat-opvolger, Max De Brouwer, werd gekozen met 83 van de 98 uitgebrachte stemmen.

De bestuurders die het einde van hun vorige mandaat bereikt hadden, werden met even duidelijke cijfers herkozen. Onze penningmeester, Laurence Nys, die zich niet herkiesbaar stelde, werd een applaus en bloemen bedankt. Caroline Coppens, het enige nieuwe lid in het team, nam de vacante functie over.

De nieuwe Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

BESTUURSORGAAN
Max De Brouwer Voorzitter
Jenny Vanmaldeghem Vicevoorzitter (FR), scholen, enquêtes, communicatie
Sébastien Devogele Vicevoorzitter (NL), Toelatingen
Patrick Rondou Secretaris-generaal, Bremer Runde
Caroline Coppens Penningmeester
Guillaume Deneufbourg Externe vertegenwoordiging, FIT
Cyrille Tatchou Publicaties
Isabelle Collard Verzekeringen, human resources
Francis Auquier Commissie Beëdigd vertalers en tolken, Réseau franco-anglais