Skip to content
ag2013organisatieteam.jpg

Algemene vergadering van de BKVT

Dit jaar werd de algemene vergadering, op 16
maart 2013, voorafgegaan door een buitengewone algemene vergadering. Tijdens
deze vergadering werden de nieuwe statuten goedgekeurd. Hiermee wordt de naam
van onze vereniging officieel verkort tot Belgische Kamer van Vertalers en
Tolken.

De gewone algemene vergadering startte met een beeldrijke toespraak van
aftredend voorzitter Agnès Feltkamp, waarin zij de mensen bedankte die haar
acht jaar lang met raad en daad hebben bijgestaan.

Na de ondertekening van de deontologische code door de aanwezige nieuwe leden vertelde
Doris Grollmann over de activiteiten van FIT Europe. Vervolgens gaf Ludovic
Pierard meer uitleg over de aanwezigheid van de BKVT op Facebook en LinkedIn. Daarna
was het woord aan Max De Brouwer die de aankoop van het tolkmateriaal Infoport
toelichtte. Renée Jamaer kondigde aan dat de BKVT in de nabije toekomst een
nieuwe verzekering voor beroepsaansprakelijkheid zal aanbieden in samenwerking
met Ethias. Daarop stelde Agnès Feltkamp nog even de juridische dienst voor
waarop alle leden gratis een beroep kunnen doen. Ten slotte kondigde zij de
oprichting aan van een collegiale toetsingscommissie.

Aftredend penningmeester Guy Van de Maele lichtte voor het laatst het
financieel verslag van het voorbije jaar en de ontwerpbegroting voor het
komende jaar toe. Beide voorstellen werden goedgekeurd. Guy Van de Maele kan
zijn taken met een gerust gemoed overdragen aan Bart Mylemans: de BKVT bevindt zich
in een gezonde financiële situatie.

Een goed gevulde voormiddag werd afgesloten met de voorstelling van de
kandidaten voor het bestuur. Ludovic Pierard werd verkozen tot nieuwe
voorzitter, en Patricia Alarcón, Doris Grollmann, Rita Roggen, Patrick Rondou
en Agnès Feltkamp werden herverkozen als bestuurslid. Gefeliciteerd!

Na de lunch volgde er eerst een oproep aan de leden: er zijn helpende handen
gewenst onder meer om evenementen tte organiseren, om de Taalkundige samen te
stellen, om een nieuwsbrief van de BKVT vorm te geven, om de veralerspool aan
te vullen en om de nieuwe media te volgen.

In de namiddag ontspon zich een levendige discussie over de voorgestelde
wijzigingen van het huishoudelijk reglement en over nog verdere wijzigingen van
de statuten, onder andere een verruiming van de toelatingsvoorwaarden. Er werd
hierover ook gestemd. Verder legden de aanwezigen nog de lidmaatschapsbijdrage
voor 2014 vast en stelden ze de 3 kascommissarissen en de leden van de raad van
toezicht aan.

Op deze zoals altijd uitstekend georganiseerde algemene vergadering werd een
mooie periode vol positieve veranderingen afgesloten en werd het startsein
gegeven voor een nieuwe. Die kondigt zich al even dynamisch aan, en de
ingezette vernieuwing zal duidelijk worden voortgezet. De leden keerden na nog
een laatste babbel rond 17 uur tevreden naar huis terug.
NULL