Skip to content
2013-01-25_nouvelan_r_ception.jpg

Bezoek aan de Europese Comissie en Nieuwjaarsreceptie van de BKVTF

Een zestigtal personen is ingegaan op de uitnodiging van de BKVTF om kennis te maken met de directoraten-generaal vertalen (DGT) en tolken (Service commun Interprétation Conférence – SCIC) van de Europese Commissie.

Dhr. Luc West (DGT) heeft een overzicht gegeven van de organisatie en de taken van het DGT en uiteengezet hoe men zijn kandidatuur kan indienen om deel te maken van het leger van 2500 vertalers dat reeds bij het DGT in Brussel en Luxemburg aan de slag is. De kandidaat moet deelnemen aan een vergelijkend examen en een diploma van eender welke universitaire opleiding van drie jaar kunnen voorleggen. Professionele ervaring is niet vereist, maar een zeer grondige kennis van het Engels, het Duits of het Frans des te meer.

Mevr. Mónica Garcia Soriano (DGT) heeft de outsourcing van de vertalingen behandeld. Het aandeel van de vertalingen dat uitbesteed wordt is van 16% in 1997 naar 28% in 2011 gestegen. Het DGT heeft in 2011 met 525 contractanten gewerkt die op basis van thematische offerte-aanvragen geselecteerd werden. De evaluatie van de offertes kent een gewicht van 70 aan de kwaliteit toe en 30 aan de prijs, hetgeen wijst op het belang dat aan de kwaliteit gehecht wordt. Mevr. Garcia Soriano heeft verder uitvoerig gesproken over de vierjarige kadercontracten die met de contractanten afgesloten worden en over de beoordeling van de vertalingen en de hieruit voortvloeiende ranking die bepalend is voor de verdere samenwerking.

Mevr. Hilde Vereycken heeft de taken van de SCIC uiteengezet. Deze bestaan onder andere erin 700 à 800 tolken ter beschikking te stellen voor de 50 à 60 vergaderingen die dagelijks georganiseerd worden. De SCIC beschikt over eigen tolken maar werkt ook met geaccrediteerde tolken (ACI). Het selectieproces van de geaccrediteerde tolken werd door Mevr. Hilde Vereycken voor een geïnteresseerd publiek uit de doeken gedaan.

Na het bezoek aan de Europese Commissie volgde de traditionele Nieuwjaarsreceptie en – diner in het Hotel Leopold. De opkomst was talrijk, een mooi bewijs dat de BKVTF groeit en dat de leden trouw blijven aan de Kamer.
Dan was er ook nog de pakkende toespraak van onze voorzitter, de vrolijke sfeer, de gesprekken over het beroep, … Kortom, het was een aangename, ontspannende en vruchtbare avond. De BKVTF is springlevend!
De drie presentaties van de namiddag zijn hieronder toegangelijk (voor de leden).

Informaties voor mensen die als vertaler voor het directoraat-generaal vertalen willen werken: http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/index_en.htm