Skip to content
AG.jpg

De BKVT trekt de kaart van de vernieuwing

Brussel, 29 maart 2017 — De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) hield vorige zaterdag haar algemene vergadering. De leden hadden grote verwachtingen over het verloop van de dag. Op het programma stond de verkiezing van de voorzitter en zeven kandidaten voor de raad van bestuur, onder wie drie voor een allereerste mandaat. Guillaume Deneufbourg werd uiteindelijk verkozen tot voorzitter van de vereniging. De leden waren van mening dat hij de meest geschikte persoon was om de BKVT nieuw leven in te blazen. Uit de eerste reacties blijkt dat er al een nieuwe wind door de Kamer waait.

Op zaterdag 18 maart 2017 kwamen de leden van de BKVT samen in het Leopold Hotel in Brussel voor de Algemene Vergadering. De agenda was flink gevuld, net als de zaal, en de debatten konden in het Frans en in het Nederlands worden gevolgd. Bedankt Pieter Goffin en Lena Claes, twee tolken in opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven.

Na een korte bespreking van het jaarverslag en de goedkeuring van de rekeningen voor 2016 hebben de kandidaten voor de verschillende verkiezingen het woord genomen om hun programma en hun visie uiteen te zetten. Uiteindelijk werd Guillaume Deneufbourg met een grote meerderheid verkozen tot voorzitter voor de komende twee jaar. Hij wordt bijgestaan door een team van 11 bestuurders, van wie zes kandidaten zaterdag werden (her)verkozen: Agnès Feltkamp, Patrick Rondou, Doris Grollmann, Isabelle Collard, Laurence Nys en Camille Collard. Zij zullen de nieuwe voorzitter bijstaan om zijn project te doen slagen.

Er werden al heel wat nieuwigheden aangekondigd, zoals het gebruik van het nieuwe communicatieplatform Workplace, een nieuwe app waarmee de beschikbaarheid van beëdigd vertalers en tolken kan worden nagegaan (diZpo), een nieuwe dienst voor technische bijstand en zelfs een nieuw logo.

Het nieuwe team heeft alvast genoeg ideeën om de vernieuwing bij de BKVT in te zetten en het vertrouwen en de eenheid binnen de vereniging te herstellen. Het kan hierbij rekenen op de steun van een nieuw redactiecomité en op de medewerking van verschillende leden die al spontaan hebben laten weten graag te willen meewerken aan de nieuwe dynamiek. Wilt u ook meewerken? Sluit u aan bij ons! Alle info op www.cbti-bkvt.org.

Texte : Ludovic Pierard.
Nederlandse vertaling: Katleen De Bruyn.

De BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, die in 1955 werd opgericht, is een koninklijke vereniging zonder winstoogmerk. Het is de enige beroepsvereniging die vertalers en tolken uit heel België samenbrengt en vertegenwoordigt bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. De BKVT heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen. Meer info op: www.cbti-bkvt.org.

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 – B12
B-1000 Brussel
Tel.: 02-513 09 15

www.cbti-bkvt.org

Guillaume Deneufbourg (voorzitter) : 0475/657496 of