Skip to content
graduation-879941_1920-min.jpg

De rangschikking van de beste masterproeven is eindelijk bekend

 • Catégorie: Activities
 • Date de publication: 14 June 2021

Enkele jaren geleden heeft de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken een vroegere traditie opgefrist en in ere hersteld: de prijs voor de beste masterproef. Dit initiatief heeft tot doel om de academische wereld en het beroepsleven dichter bij elkaar te brengen en zo bij te dragen tot een betere wisselwerking tussen beide. Drie pas afgestudeerden worden in de kijker gezet en professionals uit de sector worden aangemoedigd om kennis te maken met toegepast onderzoek. Het opzet is om drie masterproeven voor toegepast onderzoek te belonen die het beroep rechtstreeks aanbelangen, omdat ze nieuwe technologieën verkennen die nuttig kunnen zijn voor de sector, een markttendens bestuderen of zich buigen over een probleem uit de beroepspraktijk.

Eerst en vooral selecteren de deelnemende instellingen één masterproef uit alle masterproeven die dat academiejaar verdedigd werden voor het behalen van de titel van master in het vertalen, het tolken of de meertalige communicatie. Voor deze editie 2019-2020 hebben zes universiteiten een werk uitgekozen en ingediend.

De jury, bestaande uit vijf leden van de BKVT, heeft hieruit de masterproeven geselecteerd die het best beantwoordden aan de criteria om er uiteindelijk slechts drie over te houden. Dit waren de selectiecriteria:

 • concreet nut van de masterproef voor de beroepspraktijk van de vertalers en tolken;
 • efficiënt gebruik van de beschikbare middelen en de verstrekte hulp;
 • redactionele kwaliteit.

De online prijsuitreiking vond op vrijdag 4 juni plaats in een academische maar hartelijke sfeer.

De eerste prijs werd toegekend aan Goran Van Cauwenberghe van de UGent, voor zijn masterproef over automatische spraakherkenning bij het simultaan tolken.

Goran krijgt:

 • een jaar gratis lidmaatschap van de BKVT;
 • een cheque van 300 euro;
 • gratis deelname aan twee workshops die de BKVT organiseert;
 • een gebruikslicentie voor de software SDL Studio Freelance 2019;
 • de publicatie van de abstract in De Taalkundige, het driemaandelijks tijdschrift van de BKVT;
 • de publicatie in De Taalkundige van een (ander) artikel over zijn masterproef en de prijsuitreiking.

De tweede prijs ging naar Jessica Dejemeppe van de UCL. Jessica stelde ons een verkennend onderzoek voor van de mate waarin de Franse gebarentolk bij het tolken rekening houdt met taalregisters.

Jessica krijgt:

 • een jaar gratis lidmaatschap van de BKVT;
 • een cheque van 200 euro;
 • gratis deelname aan twee workshops die de BKVT organiseert.

De derde prijs ten slotte werd uitgereikt aan Daisy Osasu Van de Vorst van de Universiteit Antwerpen. Daisy wijdde haar masterproef aan een experiment met audiobeschrijving opgezet door NTGent.

Daisy krijgt:

 • een jaar gratis lidmaatschap van de BKVT;
 • een cheque van 100 euro;
 • gratis deelname aan twee workshops die de BKVT organiseert.

De BKVT bedankte en feliciteerde de drie laureaten, evenals de andere niet-geselecteerde kandidaten, voor hun schitterende en kwaliteitsvolle werk.