Skip to content
Justice.jpg

Een eerste horde overwonnen, … na een strijd van 14 intense jaren

Brussel, 25 november 2016 — Op 11 juni 2002 legde de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) haar ‘Voorstel tot erkenning en bescherming van de titel van beëdigd vertaler en beëdigd tolk’ neer op het kabinet van toenmalig minister van Justitie, Marc Verwilghen. De dag nadien werd het eveneens voorgesteld aan het VIe Forum international de la traduction certifiée et de l’interprétation judiciaire bij de UNESCO. 14 jaar later krijgen twee essentiële elementen van die tekst nu eindelijk een vaste vorm.

Na een lange en moeizame – bijwijlen zelfs erg ontmoedigende – weg en met slechts enkele wijzigingen die niets afdoen aan de essentie, zijn de twee belangrijkste eisen van de BKVT nu eindelijk realiteit: de bescherming van de titel en de oprichting van het nationaal register. Zij vormen de kern van het ‘Voorstel tot erkenning en bescherming van de titel van beëdigd vertaler en beëdigd tolk’ dat door de BKVT werd neergelegd op 11 juni 2002.

Sinds 25 november kunnen de Belgische beëdigd vertalers en tolken zich inderdaad inschrijven in het nationaal register. Doris Grollmann, verantwoordelijk voor het dossier binnen de BKVT: “Dit is een historische dag voor alle vertalers en tolken en niet enkel voor degenen die beëdigd zijn. Het is immers de eerste keer dat er in ons land een vorm van bescherming van de titel van vertaler/tolk komt. Dit betekent de facto een erkenning van het beroep. De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken is trots dat ze aan de wieg stond van deze positieve maatregel.”

Ondanks deze overwinning is de strijd nog lang niet gestreden. De vertegenwoordigers van de sector gaan voort op de ingeslagen weg. “Er moeten nog belangrijke beslissingen worden genomen, meer bepaald met betrekking tot de bewijsstukken die moeten worden geleverd om juridische kennis aan te tonen. Het spreekt voor zich dat wij, samen met onze partner Lextra Lingua vzw, onze inspanningen onverminderd voortzetten, zodat alle beëdigd vertalers en tolken zo snel mogelijk aanspraak kunnen maken op een waardige bezoldiging voor hun prestaties.”

Deze weg belooft andermaal lang en moeizaam te worden, maar de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken heeft al meer dan eens bewezen dat ze heel hardnekkig kan zijn en dat opgeven niet in haar woordenboek staat …

De BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, die in 1955 werd opgericht, is een koninklijke vereniging zonder winstoogmerk. Het is de enige beroepsvereniging die vertalers en tolken uit heel België samenbrengt en vertegenwoordigt bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. De BKVT heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen. De BKVT is lid van de Fédération internationale des traducteurs (FIT). Meer info op: www.cbti-bkvt.org

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel.: 02-513 09 15

www.cbti-bkvt.org

Doris Grollmann (commissie beëdigd vertalers) : 0473/712177 of
Rita Roggen (voorzitter) : 0475/693120 of