Skip to content
The_Parthenon_in_Athens.jpg

Fédération internationale des traducteurs (FIT): de BKVT in het hart van de Europese besluitvorming

De Fédération internationale des traducteurs (FIT) werd in 1953 opgericht in Parijs. Ze vormt de grootste internationale organisatie van vertalers, tolken en terminologen wereldwijd: met zo’n 120 aangesloten beroepsverenigingen en opleidingsinstellingen verdedigt zij de belangen van meer dan 80.000 taalkundigen overal ter wereld.

De federatie heeft verschillende regionale centra in Europa, Latijns-Amerika en Noord-Amerika. FIT Europe, de Europese antenne, kwam in november jongstleden samen in Athene voor het jaarlijkse congres. De leden moesten er namelijk hun nieuwe raad van bestuur kiezen. Met plezier kunnen wij u melden dat twee leden van de BKVT werden verkozen: de eerste is Max De Brouwer, die zich zal bezighouden met het onderhoud en de ontwikkeling van de relaties met de Europese instanties; een verantwoordelijkheid die tot nu toe in handen was van Doris Grollmann, ook lid van de BKVT en voorzitster van onze vereniging van 1997 tot 2005. Max zal ook in het bijzonder toezien op de belangen van de conferentietolken, een strijd die hij al jaren levert binnen de Kamer.

Onze tweede vertegenwoordigster is niemand minder dan Natacha Dalügge-Momme, die altijd al erg actief is geweest binnen de federatie. Ze wordt er met name verantwoordelijk voor de normen en de Transcert-certificering, een erg controversieel onderwerp (lees hiervoor ons bericht van 3 november jongstleden), de band met de Europese instellingen en de Europese dossiers in het algemeen. Als kers op de taart werd “onze” Natacha ook verkozen tot voorzitster van de raad van bestuur van FIT Europe! Door haar persoonlijkheid, een subtiele mengeling van zin voor consensus en openhartigheid, haar intelligentie en haar sympathie is ze de geknipte persoon voor deze functie.

De BKVT feliciteert Max en Natacha van harte met hun verkiezing en wenst hen alle succes toe. Uiteraard zullen ze er alles aan doen om de stem van onze vereniging bij de FIT te laten horen en om de belangen van onze leden en van de hele beroepssector te verdedigen, zowel op Europese als op wereldschaal.