Skip to content
photo-1450084195263-9a8b47617097

Open brief ter attentie van mevrouw Gwendolyn Rutten, voorzitter Open VLD

Brussel, 16 december 2015 – Onbeperkt en onbelast bijklussen voor iedereen. Op het eerste gezicht lijkt dit een goed idee. Schijn bedriegt. Wie verder kijkt dan zijn neus lang is, begrijpt onmiddellijk dat dit allesbehalve een goed idee is.

Hebt u bij uw voorstel, mevrouw Rutten, ook eens gedacht aan de vele freelancers, zelfstandigen in hoofdberoep?

Wij, de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, vrezen van niet. Want als u ook maar 1 seconde aan onze freelancers had gedacht, dan zou dit voorstel nu niet op tafel liggen maar in de prullenbak.

Uw voorstel betekent regelrechte valse concurrentie voor zelfstandigen, want zij betalen wel sociale bijdragen en belastingen op hun inkomen. Zij kunnen niet bijklussen. Gepensioneerde vertalers kunnen toch blijven werken waardoor jonge vertalers het extra moeilijk krijgen.
Bovendien zet u hiermee de al lage tarieven voor vertaling nog meer onder druk. Iemand die bijklust hoeft niet te leven van dat extra inkomen. Fulltime freelancers moeten hun brood verdienen met hun werk.

Uw voorstel betekent ook een deprofessionalisering voor de vertaalsector en voor alle niet-beschermde beroepen. Want iedereen kan toch even een tekstje vertalen? Een muur behangen? Bijles geven? Uw voorstel ervaren wij dan ook als een belediging van alle vakmensen.
Zelfs bij de invoering van de dienstencheques werden bepaalde beroepen beschermd: een dienstencheque mag niet worden gebruikt om bijvoorbeeld een tuinman te betalen. Taxichauffeurs worden beschermd tegen Uber. En met reden. Dus waarom vertalers niet?

Uw voorstel bevordert ook de ‘vrouw aan de haard’. Nochtans stimuleert u allochtone vrouwen om te gaan werken, maar met uw voorstel zegt u eigenlijk, blijf maar thuis, zorg voor uw kinderen en klus wat bij, er worden toch geen belastingen op geheven.

Tot slot betekent uw voorstel ook imagoschade, want welke kwaliteit denkt u te ontvangen als u de professionals de markt uit prijst?

Dat er iets moet worden gedaan aan zwartwerk, daar zijn wij het mee eens. Maar ook het systeem van bijberoep en hoofdberoep is aan een herziening toe. Misschien kunt u uw pijlen eerder daarop richten?

Kortom, beste mevrouw Rutten, wij hadden meer en beter verwacht van u, van een partij die traditiegetrouw de belangen van zelfstandigen zegt te verdedigen en verzoeken u dan ook dringend om dit voorstel van tafel te halen.