Skip to content
Yourhappypics-Print-58-min.jpg

Oprichting Werkgroep Inclusiviteit: kom erbij!

Tijdens de Algemene vergadering van 19 maart hebben onze leden Sophie Hennuy en Emeline Jamoul een nieuwe werkgroep voorgesteld die zich focust op inclusiviteit binnen de BKVT. Was je niet aanwezig? Dan brengen we je graag op de hoogte!

Waarom?

We hebben deze werkgroep opgericht om ons over inclusief taalgebruik te buigen, en over inclusiviteit binnen de BKVT in het algemeen. Het onderwerp doet niet alleen in de media veel stof opwaaien, maar ook in de vertaalwereld. Er zijn immers steeds meer bedrijven die inclusiever willen communiceren om beter aan te sluiten bij de diversiteit in onze maatschappij. In dit hele overgangsproces moeten ook wij als taalkundigen onze rol opnemen.

Beroepsverenigingen in onze buurlanden, waaronder de SFT en de ASTTI, zijn al in actie geschoten. Dus mogen we zeker niet achterblijven!

Actiepunten

Na stevig denkwerk hebben we drie actielijnen uitgetekend:

  • Opleidingen: praktische workshops, manier om het thema “inclusief schrijven” bij klanten aan te kaarten, inclusief schrijven binnen onze specialisatiedomeinen, de organisatie van een themadag …
  • Publicaties: inclusievere communicatie en website van de BKVT, denkoefening omtrent de naam van de BKVT, opmaak van gidsen voor vertaalprofessionals en onze klanten, opmaak van een lijst met referentiematerialen, opstellen van een enquête …
  • Inclusieve waarden: denkoefening over gendergelijkheid binnen de RvB en over de rol van een vertrouwenspersoon (psychologische ondersteuning, luisterend oor, link met arbitrageraad/juridische dienst)

Hoe word je lid van de WG Inclusiviteit?

We barsten van de ideeën en zin om erin te vliegen, maar zonder jullie staan we nergens. Daarom zijn we op zoek naar helpende handen. Wil je je graag inzetten voor inclusiviteit en je bij de werkgroep aansluiten? Stuur dan een mailtje naar een van de onderstaande adressen (*we gaan voor een meertalige aanpak en voor alle werktalen van de BKVT):

Check ook zeker Workplace, waar de subgroep Inclusivity werd opgericht om elkaar te helpen en best practices uit te wisselen.