Skip to content
png_20220312_090431_0000.png

Steun voor Oekraïne

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken betuigt haar steun aan haar Oekraïense en Russische collega’s, waar ze zich ook bevinden. Ze onderschrijft daarbij de berichten en initiatieven van de Fédération Internationale des traducteurs (FIT), die tot doel heeft de “morele en materiële rechten van vertalers, terminologen en tolken wereldwijd te verdedigen”.

De opdracht van professionele vertalers en tolken bestaat erin de dialoog en het wederzijdse begrip te bevorderen, en volkeren bijeen te brengen.

=> https://www.fit-ift.org/fit-statement-on-the-war-in-ukraine/