Skip to content
IMG_20220520_175318-min.jpg

Uitreiking van de Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken van de BKVT

Op vrijdag 20 mei werd de Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken van de BKVT uitgereikt in het Renaissance Hotel in Brussel

Enkele jaren geleden heeft de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken een vroegere traditie opgefrist en in ere hersteld, namelijk de Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken. Dit initiatief heeft tot doel om de academische wereld en het beroepsleven dichter bij elkaar te brengen en zo bij te dragen tot een betere wisselwerking tussen beide. Drie pas afgestudeerden worden in de kijker gezet en professionals uit de sector worden aangemoedigd om kennis te maken met toegepast onderzoek.

Het opzet is om drie masterproeven te belonen die handelen over toegepast onderzoek dat het beroep rechtstreeks aanbelangt, omdat ze nieuwe technologieën verkennen die nuttig kunnen zijn voor de sector, een markttendens bestuderen of zich buigen over een probleem uit de beroepspraktijk.

Methodologie

De BKVT nam eerst contact op met de onderwijsinstellingen die in aanmerking kwamen voor het project. Ze vroeg hen om één masterproef te selecteren uit alle masterproeven die verdedigd werden voor het behalen van de titel van master in het vertalen, tolken of meertalige communicatie. Van de tien faculteiten die in België een masteropleiding vertalen of tolken aanbieden, zijn er dit jaar zeven ingegaan op de uitnodiging. Dat is een uitstekend resultaat en het bewijs dat het initiatief relevant is en jaar na jaar op veel belangstelling kan rekenen bij de universiteiten. In alfabetische volgorde gaat het om de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent, de KU Leuven (campus Antwerpen), de KU Leuven (Campus Brussel), de ULB, de UMONS en de VUB.

De jury, bestaande uit Annemie Wynen, Camille Collard, Hugo Marquant en Patrick Rondou, onder voorzitterschap van Pascale Pilawski, selecteerde uit de zeven inzendingen de masterproeven die het best beantwoordden aan de selectiecriteria, om er uiteindelijk slechts drie over te houden. Dit waren de criteria:

 • concreet nut van de masterproef voor de beroepspraktijk van de vertalers en tolken;
 • efficiënt gebruik van de beschikbare middelen en de verstrekte hulp;
 • redactionele kwaliteit.

Proclamatie

De drie laureaten kregen tijdens het evenement in het Renaissance Hotel elk ongeveer een kwartier tijd om hun werk toe te lichten. Die uiteenzetting werd ingeleid door de promotor van de student in kwestie, en achteraf gingen de studenten in op vragen van het publiek.

De jury, de raad van bestuur en de leden van de BKVT feliciteren Luca Desmet, van de UGent, die de eerste prijs behaalde met haar werk ‘An exploratory study of professional post-edits by English-Dutch DGT translators’.

Luca krijgt:

 • een jaar gratis lidmaatschap van de BKVT;
 • een cheque van 300 euro;
 • gratis deelname aan twee workshops die de BKVT organiseert;
 • een gebruikslicentie voor de software SDL Studio Freelance 2021.

De tweede prijs werd toegekend aan Sybille de Woot de Trixhe, van de KU Leuven, voor haar masterproef ‘Tolken in tijden van corona: een verkennend onderzoek naar de wijzigende werkomstandigheden’.

Sybille krijgt:

 • een jaar gratis lidmaatschap van de BKVT;
 • een cheque van 200 euro;
 • gratis deelname aan twee workshops die de BKVT organiseert.

De derde prijs ten slotte ging naar Klara Stinders, van de VUB, voor haar werk ‘Welke richting gaat de Vlaamse vertaler uit? Een kwantitatief marktonderzoek naar vertaalrichting’.

Klara krijgt:

 • een jaar gratis lidmaatschap van de BKVT;
 • een cheque van 100 euro;
 • gratis deelname aan twee workshops die de BKVT organiseert.

De masterproeven zullen uiteraard nog aan bod komen in De Taalkundige, het driemaandelijks tijdschrift van de BKVT.

De plechtigheid werd afgerond met een cocktail en gevolgd door een diner in het Renaissance Hotel.
De BKVT bedankt en feliciteert de drie laureaten nogmaals van harte, evenals de andere niet-geselecteerde kandidaten, voor hun boeiende en uitstekende werk.

Auteurs: Jenny Vanmaldeghem, Pascale Pilawski
Vertaling: Annemie Wynen