Skip to content
IMG_2426_web.jpg

Verslag van de Algemene Vergadering van de BKVT dd. 15 maart 2014

15 maart jongstleden vond de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken plaats in het Leopoldhotel in Brussel.

Bij aankomst genoten de leden eerst van een kopje koffie of thee en een lekkere croissant. Daarna was het tijd voor het serieuzere werk.

Ludovic Pierard (voorzitter) en Patricia Alarcon (vicevoorzitter FR) heten iedereen welkom en de aanwezige nieuwe leden van de Kamer stellen zich kort voor en ondertekenen de erecode. Rita Roggen (vicevoorzitter NL) bespreekt de belangrijkste elementen uit het jaarverslag. Drie stemopnemers worden aangeduid want straks moet er gestemd en dus geteld worden. Vertalers en cijfers, het gaat meestal niet zo goed samen … behalve dan in de persoon van Bart Mylemans, de penningmeester, die tekst en uitleg geeft bij de cijfers van het boekjaar 2013 en de ontwerpbegroting voor 2014. Diverse posten vragen een extra woordje uitleg, maar uiteindelijk keurt de Algemene Vergadering beide rekeningen goed.

Na de droge cijfertjes, stellen de kandidaten voor de raad van bestuur zich voor: uittredende leden Max De Brouwer, Renée Jamaer en Bart Mylemans en de nieuwe kandidaat-leden Guillaume Deneufbourg, Geoffroy Destrebecq, Marija Blagojevic en Inez Falleyn. Hokjes worden ingekleurd op de stembriefjes die prompt worden opgehaald. Het tellen kan beginnen. Alle kandidaten worden verkozen.

We zijn nog niet helemaal klaar met de cijfers, want ook de lidmaatschapsbijdrage staat op de agenda. Na enkele opmerkingen voor en tegen worden volgende bedragen voor 2015 goedgekeurd: effectieve leden € 190 lidgeld, geassocieerde leden € 90 en steunende leden € 570. De Algemene Vergadering keurt ook het voorstel goed om het lidmaatschap gratis te maken voor studenten in de richting vertalen en tolken in hun laatste jaar master.

De drie kascommissarissen worden aangesteld, alsook de leden van de Raad van Toezicht voor de periode van 15 maart 2014 tot en met de Algemene Vergadering op 21 maart 2015. En dan kunnen we eindelijk de innerlijke mens wat aansterken. Lunchtijd!

Ontspannen en voldaan keren de leden terug naar de vergaderzaal voor deel twee van de dag. Na een levendige discussie over de zin en onzin van een attest ‘gecertificeerd vertaler BKVT’ en ‘gecertificeerd tolk BKVT’, keurt de Algemene Vergadering het voorstel uiteindelijk goed om het huishoudelijk reglement aan te passen en een certificaat in het leven te roepen.

Volgend belangrijk punt op de agenda is de nieuwe website van de BKVT en het nieuwe interne communicatieplatform Yammer. Geoffroy Destrebecq stelt eerst de nieuwe website voor en daarna het platform Yammer. De website oogt fris, modern en is veel gebruiksvriendelijker dan de huidige site. De zoekfunctie is prominent aanwezig op de homepagina, zodat potentiële klanten heel snel en gemakkelijk een tolk of vertaler kunnen vinden.

Yammer is het nieuwe platform voor de communicatie onder de leden van de BKVT. Yammer lijkt wat op Facebook, is gebruiksvriendelijk en de leden kunnen zelf bepalen hoeveel en hoe vaak ze informatie ontvangen. Yammer start op 1 mei 2014. Op 1 juni 2014 wordt de FastInfo definitief stopgezet.

Na deze uitvoerige presentatie licht Renée Jamaer de leden in over de nieuwe verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van Ethias.

Tot slot vertelt Ludovic Pierard iets meer over enkele projecten van de Kamer voor 2014. Meer informatie wordt op de website gepubliceerd, houd deze pagina dus goed in het oog. Na een welverdiend kopje koffie en een plakje cake keren de leden naar huis terug.