Skip to content
Assurance-min.jpg

Verzekeringspolissen voor vertalers en tolken

De beroepsaansprakelijkheidspolis van Axa

De BKVT heeft voor haar effectieve leden een verzekering Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid gesloten bij verzekeringsonderneming AXA Belgium. Deze polis is uitsluitend bestemd voor effectieve leden van de BKVT.

De beroepsaansprakelijkheidspolis van Axa is een aansprakelijkheidsverzekering, wat betekent dat de betrokken maatschappij derden zal vergoeden als zij door uw schuld, onvoorzichtigheid of achteloosheid schade geleden hebben, als u aansprakelijk gesteld wordt (bijvoorbeeld als de derde door een slechte vertaling financiële, morele of andere schade lijdt, of als u iets stukmaakt in een tolkcabine enz.). Het is een schadeverzekering.

U hebt nog geen enkele verzekering voor uw beroepsaansprakelijkheid en wenst aan te sluiten bij het contract? Word lid of neem contact op met het secretariaat. Hier vindt u ook meer informatie over verzekeringen.

Collectieve ALLRISK RECHTSBIJSTAND van D.A.S.

Wist u trouwens dat de BKVT haar leden ook een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand biedt? Die dekt alle mogelijke juridische problemen bij de uitoefening van uw beroep (geschillen met klanten of leveranciers, fiscaal recht, administratief recht enz.). Dit is de collectieve ALLRISK RECHTSBIJSTAND van D.A.S.

Deze overeenkomst omvat zeer uitgebreide waarborgen (inclusief de invordering van onbetaalde facturen en cyberaanvallen), betaalt het ereloon van een advocaat/deskundige/arts van uw keuze om uw belangen te behartigen, en dit voor een verminderde jaarpremie van EUR 269,88 all-in.

Bovendien:

  • kunt u steeds vrij een advocaat en deskundige kiezen.
  • werkt D.A.S. samen met heel wat ervaren en gespecialiseerde advocaten om u te ondersteunen.
  • is D.A.S. de grootste rechtsbijstandsverzekeraar in Europa en geniet deze maatschappij een uitstekende reputatie zowel wat productaanbod als schadebeheer betreft.

Als effectief lid van de BKVT kunt u de bescherming genieten van deze verzekering met een verminderde premie van EUR 269,88 per jaar (voor max. 3 personen die in hetzelfde kantoor werken, met een supplement van EUR 78,23 per bijkomende persoon), een zeer concurrentiële premie voor de geboden waarborgen, die volledig fiscaal aftrekbaar is als beroepskost.

Hier kunt u lezen welke waarborgen gedekt worden, en wat de wachttijden en de minimumgeschillen zijn. Als u wilt intekenen op deze collectieve overeenkomst, volstaat het om dit via mail te melden aan het secretariaat en het bedrag van € 269,88 te storten op de rekening van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. U bent dan gedekt van 1 januari 2021 tot 31 december 2021.

Gelieve op te merken dat dit helemaal niet dubbelop is met de overeenkomst beroepsaansprakelijkheid via Axa, maar hierop daarentegen een ideale aanvulling vormt.

Wilt u lid worden van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken? Via deze link vindt u meer informatie over de procedure hiervoor.