Skip to content

Registratieformulier

Soort lidmaatschap aanpassen

Vous avez sélectionné le niveau d’adhésion Membre adhérent (candidature).

Anciennement, "membre associé". Découvrez tous les avantages d'un membre adhérent en cliquant sur le bouton "changer" ci-dessus.

Le coût de l'adhésion est de 30.00€.


Account informatie Heb je al een account? Log hier in

LAAT DIT LEEG

Identificatie :

 
 
 

Sleep of upload een foto van je identiteitskaart (.jpg-formaat, min 300 dpi)

Als je een dubbele nationaliteit hebt

Upload een rectoverso-scan of -foto van je identiteitskaart.


Adres

Stad en land van waaruit je je verplaatsingen factureert.

Je naam, commerciële benaming of vennootschapsnaam


Contact

 
 

Voornaamste telefoonnummer

Tweede gsm-nummer

E-mailadres waarnaar de mails op je @translators.be-adres worden doorgestuurd

2e e-mailadres waarnaar de mails op je @translators.be-adres worden doorgestuurd


Statuut

Geef je btw-nr. op

Je naam, commerciële benaming of vennootschapsnaam

Geef de naam op van de tussenpersoon/het beheersplatform ("société de portage" - vb. Smart)

Geef het BTW-nummer op van de tussenpersoon/het beheersplatform ("société de portage" - vb. Smart)

Gelieve je werkgever te vermelden

Gelieve te vermelden voor welke administratie of leerkracht je werkt

Geef het vak en de onderwijsinstelling op


Regelmatig uitgeoefende beroepen

 
 
 
 

Als je in aanmerking komt voor meer dan één beroep, rangschik ze dan volgens de prioriteit ervan: 1 = het belangrijkste, 4 = het minst belangrijke. Geef aan elk van je beroepen een ander cijfer.

Maximaal 3 domeinen, maximaal 3 specialisaties per domein.

Maximaal 3 specialisaties voor dit domein

Maximaal 3 specialisaties voor dit domein

Maximaal 3 specialisaties voor dit domein

Maximaal 3 specialisaties voor dit domein

Maximaal 3 specialisaties voor dit domein

Maximaal 3 specialisaties voor dit domein

 
 
 
 

Als je in aanmerking komt voor meer dan één beroep, rangschik ze dan volgens de prioriteit ervan: 1 = het belangrijkste, 4 = het minst belangrijke. Geef aan elk van je beroepen een ander cijfer.

Je voornaamste doeltaal

Je secundaire doeltalen, gerangschikt volgens prioriteit

Je passieve brontalen, gerangschikt volgens prioriteit

 
 
 
 

Als je in aanmerking komt voor meer dan één beroep, rangschik ze dan volgens de prioriteit ervan: 1 = het belangrijkste, 4 = het minst belangrijke. Geef aan elk van je beroepen een ander cijfer.

Votre n° d'inscription au registre national

Je sterkste taal

Je passieve talen

 
 
 
 

Als je in aanmerking komt voor meer dan één beroep, rangschik ze dan volgens de prioriteit ervan: 1 = het belangrijkste, 4 = het minst belangrijke. Geef aan elk van je beroepen een ander cijfer.

Votre n° d'inscription au registre national

Je voornaamste doeltaal

Je secundaire doeltalen

Je passieve talen


Varia


Choose Your Payment Method