Skip to content
3756880888_0bc6af2aec_o.jpg

Beëdigd vertalers en tolken: een eerste succes voor de BKVT!

Het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sonja Becq tot wijziging van
verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal
register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal
register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
werd op 20
februari 2014 goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers (zie www.dekamer.be).

De goedkeuring van dit wetsvoorstel is een eerste succes voor de Belgische
Kamer van Vertalers en Tolken, die al meer dan 30 jaar vecht voor een
echt statuut voor de beëdigd vertalers en tolken in België.

Naast de oprichting van een nationaal register verplicht dit wetsvoorstel de
kandidaten immers ook aan te tonen dat zij beschikken over de nodige
beroepsbekwaamheid en juridische kennis, een bepaling die niet enkel de
kwaliteit van de prestaties zal verbeteren, maar ook de bescherming van
de fundamentele rechten van alle rechtszoekenden.

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken is verheugd vast te stellen dat een groot
deel van haar aanbevelingen opgenomen werd in dit wetsvoorstel, maar is
ook bijzonder opgelucht dat het vóór de verkiezingen van 25 mei
goedgekeurd werd. Onze strijd is echter nog niet gestreden.

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken zal zich blijven inzetten om de
concrete uitvoering van deze bepalingen op te volgen en vooral om een
echte herziening van de tarieven voor beëdigd vertalers en tolken te
bereiken. Het ontstellend lage tarief dreigt immers op lange termijn tot
een tekort aan professionele vertalers en tolken te leiden, waardoor
Justitie niet meer correct zou kunnen werken.

Over de BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een
Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige
beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt en
officieel vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de
KMO. Ze heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen
dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen,
hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te
vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen
van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve
beroepsbelangen van de leden te verdedigen.

Contactpersoon

Belgische
Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)