Skip to content
Crossroads_mini.jpg

BKVT en Lextra Lingua zetten werkzaamheden met kabinet minister Geens voort zonder BBTV

Brussel, 30 maart 2015 – De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) en Lextra Lingua betreuren dat de jonge BBTV niet openstaat voor compromissen en onvoldoende respect kan opbrengen voor de onderhandelingspartners. De beide verenigingen hebben daarom besloten om de BBTV niet langer te betrekken bij hun inspanningen in het kader van het overleg met het kabinet van de minister van Justitie.

Korte tijd na zijn benoeming tot minister van Justitie kondigde Koen Geens aan dat hij de vertegenwoordigers van de beëdigd vertalers en tolken wilde uitnodigen voor overleg voor het opstellen van de uitvoeringsbesluiten voor de Wet van 10 april 2014 met het oog op de oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. Het is de bedoeling om de huidige moeilijke werkomstandigheden en onzekere financiële voorwaarden van deze onmisbare spelers binnen de juridische wereld gevoelig te verbeteren.

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT), opgericht in 1955 en met ruim 450 leden, en Lextra Lingua, opgericht in 2012 en met ongeveer 100 leden, kregen aan de onderhandelingstafel het gezelschap van de BBTV (Beroepsvereniging Beëdigde Vertalers en Tolken), een nieuwe vereniging met 19 leden, waarvan de statuten werden bekendgemaakt op 25 februari laatstleden.

Hoewel de BBTV haar engagement en de wil om een rol te spelen bij het overleg en een gezamenlijk front te vormen uitdrukkelijk beklemtoonde, moesten de BKVT en Lextra Lingua meermaals vaststellen dat de houding van hun onderhandelingspartner eerder funest was voor de gemeenschappelijke zaak. De vertegenwoordigers van de BBTV verwerpen elk compromis, remmen systematisch elk constructief initiatief en miskennen op die manier categoriek het werk dat jarenlang door de BKVT en Lextra Lingua werd geleverd. Ze deinzen er niet voor terug om de expertise en de dossierkennis van de BKVT en Lextra Lingua te minimaliseren en hun integriteit in twijfel te trekken.

Het is niet meer dan logisch dat de BKVT en Lextra Lingua beslist hebben om als gevolg van deze gespannen atmosfeer elke vorm van samenwerking met de BBTV stop te zetten en deze vereniging niet meer bij hun werkzaamheden te betrekken.

De BKVT en Lextra Lingua legden vandaag op het kabinet van de minister van Justitie een gemeenschappelijk voorstel voor de deontologische code en uniforme verhoogde tarieven neer. Zij hopen hiermee een impuls te geven aan de werkzaamheden van de contactgroep, ten voordele van alle beëdigd vertalers en tolken die in België werkzaam zijn.

De BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken werd opgericht in 1955. Ze is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk en de enige beroepsorganisatie die vertalers en tolken in heel België verenigt en officieel vertegenwoordigt in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Ze heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen. Meer informatie op: www.cbti-bkvt.org

De BKVT is lid van de Fédération internationale des traducteurs (FIT).

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 – b12
B-1000 Brussel
Tel: +32 2 513 09 15

www.cbti-bkvt.org

Rita Roggen (Voorzitter): +32 0475 69 31 20 of
Doris Grollmann (commissie beëdigd vertalers): +32 473 71 21 77 of

Lextra Lingua

Lextra Lingua is een vereniging van en voor tolken en vertalers die voor het gerecht, de politie, sociale diensten… werken. Lextra Lingua verdedigt de belangen van haar leden bij haar opdrachtgevers, houdt haar leden op de hoogte van alles wat er beweegt in de wereld van de tolken en vertalers en wil haar leden helpen om een zo hoog mogelijke graad van professionaliteit en beroepsethiek te bereiken. De internetsite van Lextra Lingua stelt de potentiële opdrachtgevers een lijst met beëdigd tolken en vertalers ter beschikking, gerangschikt volgens taal en biedt een permanente dienstverlening met nuttige informatie aan.
In 2015 werd de permanentiedienst van Lextra Lingua genomineerd voor een Language Industry Award.

Voor meer informatie: www.lextra-lingua.be

Contact

Lextra Lingua
Diestsesteenweg 675
B-3010 Leuven
Tel: +32 477 51 24 81

www.lextra-lingua.be