Skip to content
DSC00361-2.jpg

Conferentie over Intellectuele Eigendom en jaarvergadering van FIT Europe

De drie vertalers- en tolkenverenigingen van de Benelux – de ALTI (LU), de NGTV (NL) en de BKVT-CBTI (BE) – hebben op vrijdag 23 november 2018 in Den Haag een conferentie georganiseerd over intellectuele eigendom, met de steun van FIT Europe, het regionaal centrum van de Fédération Internationale des Traducteurs, en de Europese Commissie.

Dankzij vooraanstaande sprekers, allen gespecialiseerd in nationale en Europese juridische kwesties aangaande auteursrechten, konden een honderdtal aanwezigen deelnemen aan een bijzonder leerrijke en interactieve conferentie. De logistieke ondersteuning van de Europese Commissie, het nauwgezette voorbereidende werk van de organisatoren en de afwisselend strenge en ongedwongen tussenkomsten van moderator Guillaume Deneufbourg, voorzitter van de BKVT-CBTI, hebben grotendeels bijgedragen tot het succes van dit evenement. De conferentie vormde een uitstekende weerspiegeling van de Europese diversiteit, aangezien er maar liefst 19 nationaliteiten vertegenwoordigd waren, waarvan 11 bij de sprekers alleen al.

Op zaterdag 24 november 2018 hebben een dertigtal vertegenwoordigers van nationale vertalers- en tolkenverenigingen de jaarvergadering van FIT Europe bijgewoond, die werd gekenmerkt door een gezellige sfeer en creativiteit. Zo zullen er de volgende weken inspanningen worden geleverd om de beleidswereld bewust te maken van de auteursrechtenproblematiek omtrent de naar de Europese Commissie overgehevelde corpora van vertaalde teksten die als input dienen voor automatische vertaalsystemen. Er werd overigens uitgebreid gesproken over een permanente professionele opleiding en verschillende grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. Op het einde van de dag hebben werkgroepen gebrainstormd over pakkende slogans die binnen heel Europa verspreid worden om de zichtbaarheid van de beroepsvertalers te verhogen. Er zal binnenkort daartoe een campagne op touw worden gezet.

Max De Brouwer, afgevaardigde van FIT

Legende foto

De organisatoren: Guillaume Deneufbourg (BKVT), Wilma Tacoma (NGTV), Rita Schmit (ALTI), Christine Schmit (ALTI) en Annette Schiller (FIT Europe)