Skip to content
Rose_Champagne_mini.jpg

De BKVT viert haar 60e verjaardag

Brussel, 7 september 2015 — De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT), Koninklijke vereniging, viert dit jaar haar 60-jarig bestaan. De BKVT neemt die gelegenheid te baat om een groots evenement te organiseren, haar naam en reputatie waardig. Op die manier wil de vereniging niet alleen nogmaals de beroepen die ze vertegenwoordigt, in de kijker zetten, maar ook hun belang en hun hoge intellectuele waarde.

Hoewel de sector van de vertaal- en tolkdiensten niet meer weg te denken is uit onze samenleving en onze economie, zeker niet in een land als België, en hoewel die sector goed is voor duizenden banen, worden onze beroepen vaak miskend, onderschat en zelfs misprezen. Dat gebrek aan erkenning heeft concrete negatieve gevolgen voor de beroepsactiviteit van al onze collega’s. Sommige klanten en economische actoren beseffen duidelijk niet hoe een goede vertaling tot stand komt, wat tot almaar kortere deadlines en een moordende druk op de tarieven leidt. Dat heeft helaas niet alleen een weerslag op de kwaliteit van het geleverde werk, maar ook op de werkomstandigheden, en leidt tot steeds meer stress. Daarbij komt nog het waanidee van de automatische vertaling, waardoor sommige buitenstaanders menen dat onze beroepen op termijn ten dode opgeschreven zijn.

Het is precies een van de taken van de BKVT om aan de buitenwereld uit te leggen wat de beroepen van vertaler en tolk inhouden, en zich in te zetten voor de verdediging en erkenning ervan. In die optiek grijpt de vereniging de viering van haar 60-jarig bestaan aan om een groots evenement op touw te zetten en zo de aandacht te vestigen op de beroepen die ze vertegenwoordigt, hun belang en hun hoge intellectuele waarde. Om te onderstrepen dat de vertalers en tolken nog niet afgeschreven zijn, maar integendeel meer dan ooit onmisbaar zijn in onze samenleving, staat dit evenement in het teken van de toekomst.

De viering van het 60-jarige bestaan van de BKVT wordt georganiseerd met de steun van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, Willy Borsus, en vindt plaats op vrijdag 25 september 2015 in het prestigieuze kader van het Radisson Blu Hotel, Wolvengracht 47 in Brussel. Het programma (zie www.60y.be) start in de namiddag met een reeks lezingen, gevolgd door een academische zitting om 18 u, met gerenommeerde sprekers en een rondetafelgesprek over de toekomst van de sector. De avond wordt afgesloten met een cocktail en een diner.

Aansluitend zal de BKVT op 26 september 2015 overigens gastheer zijn voor de jaarvergadering van de Europese afdeling van de FIT (Fédération internationale des traducteurs). Dat geeft internationale uitstraling aan deze viering, die ongetwijfeld het voornaamste evenement van 2015 in de Belgische vertaal- en tolksector zal zijn.
Voor meer informatie over de BKVT: www.vertalers.be
Voor meer informatie over de 60e verjaardag: www.60y.be

De BKVT

De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken, die in 1955 werd opgericht, is een Koninklijke vereniging zonder winstoogmerk. Het is de enige beroepsvereniging die vertalers en tolken uit heel België samenbrengt en vertegenwoordigt bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. De BKVT heeft tot doel natuurlijke personen die een beroep uitoefenen dat rechtstreeks verband houdt met vertaal- of tolkwerk, te groeperen, hun wederzijdse belangen te verdedigen, de professionele kennis te vervolmaken door middel van permanente vorming, het prestige te verhogen van de beroepen die onder de statuten vallen en de collectieve beroepsbelangen van de leden te verdedigen. Meer info op: www.cbti-bkvt.org

De BKVT is lid van de Fédération internationale des traducteurs (FIT).

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)
Montoyerstraat 24 – b12
B-1000 Brussel
Tel. : +32 2 513 09 15

www.cbti-bkvt.org

Rita ROGGEN (Voorzitter) : +32 475 69 31 20 of