Skip to content
download.jpg

Nieuw vademecum gepubliceerd!

Beste collega’s,

Het was al vele maanden in aantocht, maar nu is het er dan toch eindelijk: het nieuwe vademecum voor de zelfstandige vertaler en tolk!

Het document is flink uitgebreid.

Sommige hoofdstukken, zoals die over de opleidingen, de vestiging en de beëdigd vertaler zijn slechts geactualiseerd. Andere hoofdstukken zijn geheel herschreven, bv. het hoofdstuk over de werkinstrumenten en dat over de vertaler en zijn markt.

Hierbij is het ons opgevallen hoe snel de situatie in enkele jaren tijd veranderd is en hoe vlug informatie over werkinstrumenten en marketing gedateerd raakt!

Dat is meteen het beste argument om vertalers en tolken ervan te overtuigen dat voortdurende bijscholing in dit beroep onontbeerlijk is!

Ten slotte zijn er nog een aantal nieuwe hoofdstukken toegevoegd: de formele aspecten van de relatie met de klant komen nu aan bod onder de vorm van tips over algemene voorwaarden, de offerte en de factuur; ook de thema’s kwaliteit en risicobeheersing worden nu uitgebreid behandeld; en, last but not least, er is een hoofdstuk over de tolk toegevoegd, zodat dit vademecum nu voor al onze leden nuttige informatie bevat.

Dit is een project waaraan enorm veel mensen hebben meegewerkt. Hen wil ik dan ook graag langs deze weg bedanken: om te beginnen wordt nog steeds gedeeltelijk voortgeborduurd op het vademecum van 2002, dat onder leiding van Christine Lamarche tot stand gekomen is. De nieuwe hoofdstukken zijn geschreven door onder meer Els Govaerts, Maja Reimers (kwaliteit en risicobeheer), Agnès Feltkamp (tarieven bepalen), Max De Brouwer (de tolk) en Guillaume Deneufbourg (Franstalige versie van de literair vertaler). Verder hebben wij heel veel hulp gekregen van een aantal revisoren, die alles nauwgezet hebben nagelezen, en vertalers, voornamelijk in het Frans. U vindt hun namen op de laatste bladzijde van het vademecum. Karine Roobrouck heeft ons juridisch advies gegeven bij een aantal onderdelen en Geoffroy Destrebecq heeft het eindresultaat in een frisse, moderne lay-out gegoten.

Van harte bedankt allemaal! Het is erg prettig om zo te kunnen samenwerken.

Els Govaerts