Skip to content
NL-TERM-min

NL-Term, de vereniging voor Nederlandstalige terminologie

NL-Term, de vereniging voor Nederlandstalige terminologie, werd in 1997 opgericht, met steun van de Nederlandse Taalunie. De vereniging is een veldvereniging, en een aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij de Nederlandstalige terminologie, zowel de praktijk als de theorie. Inmiddels heeft NL-Term ruim twintig congressen en symposia georganiseerd.

Sinds het najaar van 2020 heeft de vereniging NL-Term een Forum online staan, waarop kan worden gediscussieerd over terminologische kwesties. Dat kan gaan over algemene zaken (ISO-normen, termenbeheer, genderneutrale termen …), maar ook over de vertaling van een specifieke term. De focus ligt op Nederlandstalige terminologie, het terrein waarop NL-Term actief is.

Wat is de missie?

NL-Term (de Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie) wil zich als veldvereniging profileren en een spilfunctie vervullen tussen:

 • gebruikers van terminologie onderling
 • gebruikers van terminologie en de Nederlandse Taalunie
 • gebruikers van terminologie en het Instituut voor de Nederlandse Taal, c.q. het Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie met als doel het behouden en versterken van Nederlandstalige terminologie en vaktaal.

Wat is de visie?

Nederlandstalige terminologie en vaktaal zijn belangrijk voor goede communicatie tussen overheden, instellingen, bedrijven en burgers in het Nederlandse taalgebied. Daarom moeten Nederlandstalige terminologie en vaktaal behouden blijven en versterkt worden.

Wat zijn de doelstellingen?

Om deze missie en visie te realiseren heeft NL-Term de volgende doelstellingen:

 • het bevorderen van de samenwerking op het gebied van Nederlandstalige terminologie en vaktaal;
 • het bevorderen van de bekendheid en het belang van Nederlandstalige terminologie en vaktaal;
 • het bevorderen van de deskundigheid op het gebied van Nederlandstalige terminologie en vaktaal;
 • het vertegenwoordigen van de belangen van Nederlandstaligen inzake terminologie en vaktaal.

Wat is de werkwijze?

Deze doelstellingen wil NL-Term implementeren door o.a.:

 • het organiseren van de jaarlijkse TiNT-dagen (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied);
 • het beschikbaar stellen van een interactief forum op de website voor, door en met gebruikers;
 • het actief meewerken aan de op- en uitbouw en positionering van het Expertisecentrum Nederlandstalige Terminologie (ENT) van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT);
 • het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Nederlandse Taalunie op basis van informatie uit het werkveld;
 • de samenwerking en informatie-uitwisseling met het ENT en INT.

=> Registreren voor het Forum kan op https://forum.nlterm.eu/
=> Meer over NL-Term valt te lezen op https://www.nlterm.eu/