Skip to content
Palais_de_Justice_Bxl_-_Justitiepaleis_Brussel_mini.jpg

Toespraak van Doris Grollmann op de alarmdag

Toespraak van Doris Grollmann op de alarmdag

Geachte dames en heren,
in uw titels, graden en hoedanigheden,
Beste Collega’s,

Dag en nacht zijn de beëdigd vertalers en gerechtstolken aan het werk om ervoor te zorgen dat er in onze multiculturele maatschappij recht kan worden gesproken, en dit over alle taalgrenzen heen. Zo worden de rechten van alle burgers gevrijwaard.

Dit vereist een hoge mate aan professionele taalvaardigheid, betrouwbaarheid, integriteit, onpartijdigheid en discretie, maar ook aan beschikbaarheid. Je zou dan ook verwachten dat de beëdigd vertalers en gerechtstolken daarvoor billijk en stipt betaald worden. Helaas is noch het een noch het ander het geval.

Het is deontologisch onverantwoord om mensen die zich ten dienste van Justitie stellen zo slecht te betalen dat ze er nauwelijks van kunnen leven. Bovendien worden ze vaak zo laat betaald dat hun overleven in het gedrang komt.

Daar komt nog bij dat de zelfstandigen onder hen zware boetes opgelegd krijgen als ze niet tijdig de btw betalen op bedragen die ze zelfs nog niet ontvangen hebben! Dat is onrechtvaardig. Daarenboven betaalt de Staat van zijn kant geen nalatigheidsinteresten bij laattijdige betaling van de facturen.

De RICHTLIJN 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures, kwam er onder meer op initiatief van België. Die richtlijn werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 10 april 2014.

Het grote probleem is dat Justitie niet de middelen en de mensen heeft om die wet in de praktijk om te zetten. En toch is deze wet een investering in de toekomst: een nationaal register dat voortdurend bijgewerkt wordt en professionele beëdigd vertalers en gerechtstolken zouden tot grote tijdsbesparingen en dus ook kostenbesparingen leiden.

Als een Staat zich niet de middelen geeft om zelf de wet na te leven, is het niet verwonderlijk dat de Staat en de burgers van elkaar vervreemden.

De beëdigd vertalers en de gerechtstolken aanvaarden hun verplichtingen tegenover de Staat en wachten hopelijk niet tevergeefs dat ook de Staat zijn verplichtingen tegenover hen eindelijk nakomt. Ze verkeren in een onaanvaardbare situatie – net als trouwens de magistraten, hun medewerkers, de advocaten en alle andere experten.

We staan solidair achter de eisen van de andere sprekers. Een goed werkende justitie staat garant voor een gezonde democratie.

Ik dank u voor uw aandacht.

Doris Grollmann
Belgische Kamer van Vertalers en Tolken

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (CBTI-BKVT)
Montoyerstraat 24 / B12
B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 513 09 15

www.cbti-bkvt.org