Skip to content
calculator-723925_1280__1_.jpg

Workshop “Tarieven”

Op 17 november 2016 kwamen een achttal leden van de BKVT bijeen in Brussel om een workshop over tariefbepaling te volgen bij Agnès Feltkamp.

Na een korte introductie kon iedereen die dat wilde, het woord nemen. Agnès sprak over haar eigen ervaringen toen zij zelf als vertaler aan de slag ging en vertelde hoe zij gaandeweg een vast en gerenommeerd cliënteel heeft verworven. Het is belangrijk, benadrukte zij, dat als je een prijs vastlegt, je goed nadenkt over wie je in de markt wilt bereiken. Als je bijv. een heel hoge prijs hanteert voor je vertalingen, zal je niet elke dag vertalingen verkopen.

Daarna kwam een aantal andere collega’s aan het woord, die uitlegden hoe zij hun prijs hadden vastgelegd bij de opstart van hun activiteit. Er werd hen gevraagd of zij alleen oog hadden voor de prijs of ook rekening hielden met wat ze voor die prijs aanboden.

Prijsverhogingen kunnen worden aangekondigd zoals de telefoon- en gasmaatschappijen dit met de regelmaat van de klok doen. Of via de verandering van de berekeningseenheid, een getrouwheidskorting of het aanrekenen van bepaalde diensten die voordien niet in de prijs inbegrepen waren.

Als je een korting toekent, moet je steeds nadenken over wat de klant jou daarvoor in de plaats kan geven. Dit kan een langere termijn, een snellere betaling, een voorschot, … zijn.

Ten slotte werd ook nog aandacht geschonken aan het “koopsignaal van de klant” dat je, koste wat het kost, moet proberen te herkennen. Er werd ons op het hart gedrukt dat persoonlijk contact met de klant steeds belangrijker wordt.

Na deze workshop met heel wat interessante tips en weetjes keerde iedereen huiswaarts vol goede moed en enthousiasme. Er staat ons niets anders te doen dan de concrete informatie om te zetten in de praktijk.

Auteur: Serge Withouck

Bekijk de toekomstige opleidingen van de BKVT