Bestuur en medewerkers

Bestuursorgaan

Voorzitter

Max De Brouwer
Tel.: + 32-475-84 18 36
president@cbti-bkvt.org

Erevoorzitter

Doris Grollmann
doris.grollmann@cbti-bkvt.org

Vicevoorzitter NL

Jeroen Steel
Commissie Toelatingen, contact met de scholen
Tél.: +32-472-76 54 55
vicevoorzitter@cbti-bkvt.org

Vicevoorzitter FR

Jenny Vanmaldeghem
Communicatie
Tel.: +32-494 18 05 31
jenny.vanmaldeghem@cbti-bkvt.org

Penningmeester

Caroline Coppens
Tel.: +32-474-92 74 49
accounts@cbti-bkvt.org

Secretaris-generaal

Patrick Rondou
Verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de vereniging, Bremer Runde
Tel.: +32-475 81 34 02
secgen@cbti-bkvt.org

Leden van het bestuursorgaan

Guillaume Deneufbourg
Externe relaties, afgevaardigde FIT (Europa)
Tel.: +32-475-65 74 96
guillaume.deneufbourg@cbti-bkvt.org

Isabelle Collard
Verzekeringen, Intern preventieadviseur
Tel.: +32-475-61 75 35
isabelle.collard@cbti-bkvt.org

Arjan Kwakkenbos
Opleidingen
arjan.kwakkenbos@cbti-bkvt.org

Francis Auquier
Frans-Engels netwerk, Sectorcommissie « Beëdigd vertalers en tolken »
francis.auquier@cbti-bkvt.org

Andere functies / medewerkers

Secretariaat

Valérie Yernault
Tel.: +32-2-513 09 15
secretariat@cbti-bkvt.org

Webmaster

Gauthier Serkijn en Nicolas Lefèvre
webmaster@cbti-bkvt.org

De Taalkundige

taalkundige@cbti-bkvt.org

Vertalerspool

Laetitia Palmaerts
Coördinatie
pool@cbti-bkvt.org

Jaarverslag

Laetitia Palmaerts
jaarverslag@cbti-bkvt.org

Vademecum van de zelfstandige vertaler

Muriel Mattiussi-Kirchhof
Tel.: +32-497-41 25 31
vademecum@cbti-bkvt.org

Frans-Duits netwerk

Muriel Mattiussi-Kirchhof
Tel.: +32-497-41 25 31
rfa@cbti-bkvt.org

Roland Lousberg
Tel.: +32-474-20 21 72
rfa@cbti-bkvt.org

Frans-Engels netwerk

Francis Auquier
frenchnet@cbti-bkvt.org

Frans-Spaans netwerk

Sébastien Devogele
rfe@cbti-bkvt.org

Interne instanties

Sectorcommissie “Vertalers”

Jeroen Steel
jeroen.steel@cbti-bkvt.org

Sectorcommissie “Tolken”

Nadine Slootmans
nadine.slootmans@cbti-bkvt.org

Sectorcommissie “Beëdigd vertalers en tolken”

Rita Roggen, Francis Auquier, Gilles Plouvier
jur@cbti-bkvt.org

Technische commissie “Toelatingen”

membres-leden@cbti-bkvt.org

Technische commissie “Inclusiviteit”

Anne-Sophie Declercq
inclusiviteit@translators.be

Arbitragecommissie

Twee leden zetelen van ambtswege op basis van de statutaire bepalingen:

Max De Brouwer
president@cbti-bkvt.org

Patrick Rondou
secgen@cbti-bkvt.org

De drie andere leden worden aanduid met een lottrekking die zal worden georganiseerd voor elk individueel dossier dat moet worden behandeld.

Tuchtraad

Twee leden zetelen van ambtswege op basis van de statutaire bepalingen:

Max De Brouwer
president@cbti-bkvt.org

Patrick Rondou
secgen@cbti-bkvt.org

Drie leden worden aangeduid door de algemene vergadering:

Sandra Drechsel
sandra.drechsel@cbti-bkvt.org

Agnès Feltkamp
agnes.feltkamp@cbti-bkvt.org

Johan Feys
johan.feys@cbti-bkvt.org

Kascommissarissen

Muriel Mattiussi-Kirchhof
muriel.mattiussi@cbti-bkvt.org

Els Govaerts
els.govaerts@cbti-bkvt.org

Céline Maes
celine.maes@cbti-bkvt.org

Contacten met andere verenigingen / instellingen

FIT Europa/Wereld

Guillaume Deneufbourg
fit@cbti-bkvt.org

EULITA

Rita Roggen
Tel.: +32-3-321 93 73
eulita@cbti-bkvt.org

Hoge Raad van de Zelfstandigen en de KMO’s

Agnès Feltkamp
Anne-Sophie Staquet
hrzkmo@cbti-bkvt.org

FVB

Agnès Feltkamp
Els Govaerts
fvb@cbti-bkvt.org

UNPLIB

Isabelle Collard
unplib@cbti-bkvt.org

Ereleden

Hugo Marquant
Jean Klein
Marie-Louise Bouchoms
Guy van de Maele
Christine Pagnoulle
Sonia Becq