Bestuur en medewerkers

Raad van bestuur

Erevoorzitter

Jean-Bernard Quicheron
president.d.honneur@cbti-bkvt.org

Voorzitter

Guillaume Deneufbourg
Tel.: +32-475-65 74 96
president@cbti-bkvt.org

Vicevoorzitter (NL)

Agnès Feltkamp
Contacten met FVB, Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, handelspraktijken
Tel.: +32-2-331 34 89
vicevoorzitter@cbti-bkvt.org

Vicevoorzitter (FR)

Max De Brouwer
Commissie toelatingen, FIT Europe
Tel.: +32-2-245 00 49
vice-president@cbti-bkvt.org

Penningmeester

Laurence Nys
Tel.: +32-496-86 31 70
accounts@cbti-bkvt.org

Secretaris-generaal

Patrick Rondou
Verantwoordelijke voor het dagelijks beheer van het bedrijf, Bremer Runde
Tel.: +32-16-20 72 93 / +32-475 81 34 02
secgen@cbti-bkvt.org

Leden van de raad van bestuur

Sébastien Devogele
Tolken, opleiding, communicatie NL
Tel.: +32-472-76 54 55
sebastien.devogele@cbti-bkvt.org

Camille Collard
Contact met de scholen, enquêtes, communicatie FR
Tel.: +32-495-67 88 51
camille.collard@cbti-bkvt.org

Isabelle Collard
Verzekeringen, beëdigd vertalers/tolken, interne preventieadviseur
Tel.: +32-475-61 75 35
isabelle.collard@cbti-bkvt.org

Cyrille Ndjitat Tatchou
Hoofdredacteur van de Taalkundige
Tel.: +32-488-09 86 79
cyrille.ndjitat.tatchou@translators.be

Helena Vansynghel
Permanente training, toekomst van het beroep
helena.vansynghel@translators.be

Overige functies/medewerkers

Secretariaat

Valérie Yernault
Tel.: +32-2-513 09 15
secretariat@cbti-bkvt.org

Interne communicatie (Workplace)

Herman Boel (NL) & Nicolas Lefèvre (FR)
workplace@cbti-bkvt.org

De Taalkundige

Cyrille Ndjitat Tatchou
Tel.: +32-488-09 86 79
linguiste@cbti-bkvt.org

Vertalerspool

Eva Wiertz
Coördinatie
pool@cbti-bkvt.org

Handelspraktijken

Agnès Feltkamp
handelspraktijken@cbti-bkvt.org

Jaarverslag

Anne-Sophie Staquet
jaarverslag@cbti-bkvt.org

Literair vertalers

Guillaume Deneufbourg Tel.: +32-475-65.74.96 president@cbti-bkvt

Frans-Duits netwerk

Silvia Brügelmann
Tel./fax: +32-4-388 20 89
rfa@cbti-bkvt.org

Frans-Engels netwerk

Francis Auquier
frenchnet@cbti-bkvt.org

Frans-Spaans netwerk

Patricia Alarcon
Tel./fax: +32-4-278 40 13
rfe@cbti-bkvt.org

Vademecum voor de zelfstandige vertaler

Céline Maes
Tel.: +32-497-72 65 30
vademecum@cbti-bkvt.org

Beëdigd vertalers/tolken, EULITA

Bart Mylemans
Tel.: +32-3-541 39 82
jur@cbti-bkvt.org

Interne instanties

Commissie toelatingen

Max De Brouwer
Tel.: +32-02-245 00 49
membres-leden@cbti-bkvt.org

Raad van toezicht

Gaby Leyden
gabrielle.leyden@cbti-bkvt.org

Ludovic Pierard
ludovic.pierard@cbti-bkvt.org

Céline Maes
celine.maes@cbti-bkvt.org

Guillaume Deneufbourg
president@cbti-bkvt.org

Patrick Rondou
secgen@cbti-bkvt.org

Kascommissarissen

Céline Maes
celine.maes@cbti-bkvt.org

Laurence Englebert
laurence.englebert@translators.be

Muriel Mattiussi-Kirchhof
muriel.mattiussi@translators.be

Sectorcommissie Leidinggevenden van Taaldiensten

Marleen Vanistendael
marleen.vanistendael@translators.be

Ingrid Joosens
ingrid.joosens@translators.be

Contacten met andere verenigingen/instellingen

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Agnès Feltkamp
Ludovic Pierard
csipme@cbti-bkvt.org

FIT Europe

Max De Brouwer
fit-europe@cbti-bkvt.org

FVB

Agnès Feltkamp
Els Govaerts
fvb@cbti-bkvt.org

UNPLIB

Ludovic Pierard
Guillaume Deneufbourg
unplib@cbti-bkvt.org

Ereleden

Hugo Marquant
Jean Klein
Marie-Louise Bouchoms
Guy van de Maele
Christine Pagnoulle