Skip to content
2024

De BKVT klinkt op het nieuwe jaar! – Drievoudige uitnodiging

 • Date: 19 January 2024 14:00
 • Lieu: Louise Hotel Brussels – MGallery Hotel Collection
 • Contact: CBTI-BKVT -
 • Catégorie: Reilen en zeilen BKVT

Sectorcommissies Translatio en LinguaJuris
Prijs voor de Beste Masterproef
Nieuwjaarsviering

De voorzitter, het bestuursorgaan en de jury van de Prijs voor de Beste Masterproef van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken nodigen u graag uit op vrijdag 26 januari 2024 voor de vergadering van de sectorcommissies Translatio en LinguaJuris, de uitreiking van de Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken, en de nieuwjaarsviering.

Zoals u weet, werkt de BKVT al jarenlang samen met de universiteiten om de instroom van pas afgestudeerde vertalers of tolken op de arbeidsmarkt te bevorderen. Zo stelde ze de Gids voor vertalers en tolken samen, die heel nuttig is voor starters, en krijgen alle masterstudenten die ingeschreven zijn aan een Belgische universiteit een jaar gratis lidmaatschap.

Een aantal jaren geleden besloot de vereniging een oude traditie nieuw leven in te blazen: de uitreiking van de Prijs voor de Beste Masterproef voor toegepast onderzoek inzake vertalen of tolken. Alle Belgische universiteiten die een vertaal-/tolkopleiding organiseren worden uitgenodigd om in deze context een masterproef te selecteren en voor te leggen. Dit jaar hebben acht universiteiten op deze oproep gereageerd. De BKVT zou het op prijs stellen als u aanwezig kon zijn op de prijsuitreiking die zal plaatsvinden op vrijdag 26 januari 2024.

Bovenop de intussen welbekende prijzen die de BKVT-jury uitreikt, komt er nu ook een Publieksprijs, die zal worden overhandigd na de mondelinge toelichting door de finalisten. De Publieksprijs beloont de mondelinge uiteenzetting die als het meest overtuigend wordt beschouwd en omvat een aankoopbon van een boekhandel. Ook nieuw: dit jaar behaalden twee masterproeven de derde plaats. De ceremonie zal dan ook bestaan uit vier presentaties in plaats van drie. Tot slot worden de masterproeven integraal ter beschikking gesteld via de bibliotheek die deel zal uitmaken van de nieuwe website van de BKVT.

Wij verwachten u dus op vrijdag 26 januari 2023 om 16.30 u in het MGAllery Hotel voor de voorstelling van de masterproeven die een finaleplaats behaalden en de prijsuitreiking. De ceremonie zal worden voorafgegaan door de vergadering van de sectorcommissies Translatio en LinguaJuris, en worden gevolgd door een nieuwjaarsreceptie en -diner.

Wij kijken ernaar uit u die dag te ontmoeten.

Programma

Deel 1: vergadering van de sectorcommissies

14.00 u Vergadering van de commissie Translatio

15.00 u Vergadering van de commissie LinguaJuris

Deel 2: voorstelling van de masterproeven die een finaleplaats behaalden (in alfabetische volgorde op naam van de auteurs)

16.30 u

 • Welkomstwoord door het bestuursorgaan van de BKVT
 • Inleiding door Pascale Pilawski, voorzitter van de jury

16.45 u Voorstelling van de 1e masterproef en vragenronde: INCLUSIVE LANGUAGE IN TRANSLATION – A survey on inclusive translation practices in French speaking Belgium – Héloïse Grenez – Université catholique de Louvain – Louvain School of Translation and Interpreting

17.15 u Voorstelling van de 2e masterproef en vragenronde: Traduction automatique et marqueurs d’oralité : analyse à partir d’un corpus parallèle allemand-français – Joachim Minder – ULiège

17.45 u Voorstelling van de 3e masterproef en vragenronde: Interpreting a war: vicarious trauma and guilt in interpreters – Chiara Rao – Vrije Universiteit Brussel

18.15 u Voorstelling van de 4e masterproef en vragenronde: Domain loss or gain? An EU legislative text corpus and termbase study – Franco Ward – Universiteit Gent

18.45 u *Publieksstemming en prijsuitreiking * door:

 • Pascale Pilawski (voorzitter van de jury)
 • Patrick Rondou (secretaris-generaal BKVT)
 • Camille Collard (verantwoordelijke relaties met de universiteiten)

Deel 3: nieuwjaarsviering

19.00 u Nieuwjaarsreceptie

20.00 u Diner (3 gangen)

Datum en locatie

Vrijdag 26 januari 2024 vanaf 14.00 u (voor de sectorcommissies) of vanaf 16.30 u voor de voorstelling van de masterproeven

Louise Hotel Brussels – MGallery Hotel Collection
Guldenvlieslaan 40
1050 Brussel
https://www.le-louise-brussels.com/nl/

Parking

Informatie over de parkeermogelijkheden vindt u in de bijlage.

Inschrijvingen

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar het secretariaat ().

Gelieve op te geven aan welke activiteiten u wenst deel te nemen, en hoeveel personen u zullen vergezellen.

We verzoeken u ook om de inschrijving en betaling uiterlijk op 19 januari 2024 in orde te brengen.

Deelname in de kosten

Enkel vergaderingen sectorcommissies en/of presentaties masterproeven en receptie

 • Gratis

Diner

 • 75 euro p.p.

Betaling

Door overschrijving op de rekening van de BKVT:

IBAN BE32 3100 4638 6702
BIC BBRUBEBB

Mededeling: uw naam en de naam van de persoon die u eventueel vergezelt

Contact

Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT)

Keizerslaan 10
B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 513 09 15

www.cbti-bkvt.org