Geassocieerde leden

Krachtens artikel 4 van het huishoudelijkreglement van de BKVT, komen in aanmerking om toe te treden als geassocieerd lid:

  1. De stagiairs: personen die de intentie hebben om het beroep van vertaler of tolk op professionele basis uit te oefenen, maar nog niet voldoen aan de criteria van artikel 3 (studenten, beginners, deeltijdse werknemers, etc.). Zodra de stagiair voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, kan hij een aanvraag indienen om effectief lid te worden volgens de procedure beschreven in artikel 3.
  2. De bedienden: personen met een arbeidsovereenkomst als vertaler of tolk.
  3. De aanverwante beroepen: alle andere beroepen uit de sector van de toegepaste taalkunde.De raad van bestuur kan hen verzoeken om zich te verenigen in de vorm van een permanente sectorcommissie, ingesteld door de raad van bestuur (zie art. 29 § 2 van het HR). De interne werkingsregels en de voorwaarden voor het lidmaatschap worden bepaald door de raad van bestuur in overleg met de betrokken commissie. De commissie duidt een verantwoordelijke persoon die als expert deelneemt aan de raad van bestuur als de agenda een punt bevat dat betrekking heeft op de betrokken commissie.
  4. De senioren: alle gepensioneerde personen na een loopbaan als vertaler, als tolk of in een aanverwant beroep die hun activiteiten hebben stopgezet, die geen actief btw-nummer meer hebben en ook geen arbeidsovereenkomst met hetzelfde doel.

Geassocieerde leden hebben geen stemrecht in de algemene vergaderingen en kunnen geen lid worden van de raad van bestuur. Ze krijgen de informatie en de publicaties van de vereniging en hebben toegang tot het deel van de website dat is voorbehouden voor de leden. Ze kunnen aan de algemene vergadering deelnemen met raadgevende stem.

De voordelen vergelijken die worden toegekend aan de effectieve leden en aan de geassocieerde leden

Lid worden