Bijdrage

Bijdrage

Bedrag

De jaarlijkse bijdrage bedraagt:

Betaling

De jaarlijkse bijdrage geldt per kalenderjaar en is verschuldigd op de datum vermeld in de oproep (meestal begin februari). Leden die aansluiten na 1 augustus betalen slechts 50%.

Diensten

De diensten van de BKVT (Taalkundige, Yammer, enz.) worden pas na betaling van de bijdrage verworven. Er is geen stilzwijgende verlenging.