Bijdrage

Bijdrage

Bedrag

De jaarlijkse bijdrage bedraagt:

Betaling

De jaarlijkse bijdrage geldt per kalenderjaar en is verschuldigd op de datum vermeld in de oproep (meestal begin februari).

Voor een aansluiting die wordt aanvaard vanaf 1 juli, betaalt u in één keer het lidgeld

  • voor de rest van het lopende jaar;
  • en voor het volgende jaar.

Diensten

De diensten van de BKVT (Taalkundige, Workplace, enz.) worden pas na betaling van de bijdrage verworven. Er is geen stilzwijgende verlenging.